Stofwisselingsklachten komen twee keer zoveel voor bij patiënten met een bipolaire stoornis

Stofwisselingsklachten als verhoogd cholesterolgehalte en hoge bloeddruk, komen twee keer zoveel voor bij mensen met een bipolaire stoornis. Dit verklaart deels waarom zij gemiddeld ongeveer 10 jaar minder lang leven dan mensen die geen psychiatrische aandoening hebben. Dit blijkt uit een studie onder leiding van psychiater Benno Haarman van het UMCG. Hij onderzocht met LifeLines-gegevens bij 493 patiënten met een bipolaire stoornis de aanwezigheid van klachten rondom stofwisseling, het zogeheten metabool syndroom. Deze gegevens vergeleek hij met een even grote groep van deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben. Het onderzoek is gepubliceerd in Journal of Affective disorders.

Uit internationaal onderzoek is bekend dat in westerse landen ongeveer 2% van de bevolking last heeft van een bipolaire stoornis. Uit onderzoeken bij patiënten die in zorg zijn bij GGZ-instellingen, was al gebleken dat zij vaker een metabool syndroom hebben. Bij GGZ-instellingen zijn met name patiënten met een ernstigere klachten in behandeling. Tot dusver was het nog niet onderzocht bij patiënten met mildere klachten. Het doel van dit onderzoek was om preciezer te bepalen hoe vaak het metabool syndroom voorkomt bij patiënten met een bipolaire stoornis.

Uit het onderzoek blijkt dat het metabool syndroom twee keer zo vaak voorkomt bij patiënten met een bipolaire stoornis, namelijk bij 30,6% tegenover bij 14,2% van de deelnemers zonder stoornis. Bij patiënten die roken, een hoger BMI hebben en/of die antidepressiva gebruiken, kwam metabool syndroom meer voor. Verder bleek dat bij de bipolaire stoornis patiënten hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker of verhoogd cholesterol niet in alle gevallen werd behandeld (respectievelijk 69,5%, 24,0% en 18,4%). Maar datzelfde gold ook voor de deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben. Opvallend was tenslotte dat het onderzoek liet zien dat een hoog percentage deelnemers met een bipolaire stoornis geen betaalde baan heeft, namelijk 52,2%. Dat is meer dan twee keer zoveel als deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben (18,1%). Dit laat de enorme impact zien die een bipolaire stoornis heeft op iemands leven.

Volgens Benno Haarman benadrukt het onderzoek het belang van extra aandacht voor metabool syndroom bij alle patiënten met een bipolaire stoornis, ook als zij een mildere variant van de aandoening hebben. Goede behandeling van bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol is daarbij essentieel. Dat geldt natuurlijk voor alle patiënten met metabool syndroom, maar in het bijzonder voor patiënten met een bipolaire stoornis.

De resultaten van de studie zijn hier na te lezen: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.139

Het onderzoek is gedaan met LifeLines, het grote populatie-onderzoek waar 167.000 inwoners van Noord-Nederland aan meedoen: www.lifelines.nl

Bron: Stofwisselingsklachten komen twee keer zoveel voor bij patiënten met een bipolaire stoornis (umcg.nl)