Nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen verschijnt 30 maart

Op 30 maart, samenvallend met World Bipolar Day, komt de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen uit, van uitgeverij De Tijdstroom. Deze richtlijn is ‘een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt met een bipolaire stoornis, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming,’ aldus de website van De Tijdstroom.

In de nieuwe richtlijn komt wetenschappelijk onderzoek samen met ervaringskennis en meningen van beroepsbeoefenaren, patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijn is bedoeld voor professionals in de psychiatrie, maar is ook nuttig voor huisartsen en andere artsen betrokken bij de behandeling. Bijzondere aandacht is er ook voor de rol van patiënt en naastbetrokkenen. Hun betrokkenheid bij de besluitvorming rondom de behandeling ‘is essentieel om deze te laten slagen’.

Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de behandeling, blijkt ook uit de omvang. De huidige richtlijn van 2008 omvat ruim 100 pagina’s, de nieuwe richtlijn ruim 300.

De richtlijn is ook te downloaden via de site van de NVvP.