Aandacht voor toepassing nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Eind maart 2015 is de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen verschenen. Op een aantal manieren wordt aandacht besteed aan de toepassing van de nieuwe richtlijn. Op het NVvP voorjaarscongres in april 2015 werd in diverse presentaties de relatie met de richtlijn gelegd. Er is een e-learning module ontwikkeld door De Tijdstroom en de NVvP met Anja Stevens, Manon Hillegers, Annemieke Dols en Ralph Kupka. Daarnaast wordt een nascholingscursus voor psychiaters ontwikkeld door AccreDidact.

9789058982759De uitgave van 2015 is een geactualiseerde versie van de richtlijn van 2008. Alle wetenschappelijke evidentie van het onderzoek van de laatste jaren is erin verwerkt. De richtlijn is een uitgave van De Tijdstroom en tot stand gekomen in samenwerking met het Britse NICE instituut, die in 2014 een nieuwe richtlijn publiceerde.

De richtlijn omvat de diagnostiek, zelfmanagement, psychoeducatie, psychotherapie en farmacotherapie. Ook is veel aandacht besteed aan de organisatie van zorg. De richtlijncommissie onder leiding van Ralph Kupka was breed samengesteld met psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en ervaringsdeskundigen. De commissie werd ondersteund door een technisch team van het Trimbos instituut en een adviesraad. De richtlijn wordt breed gedragen door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP), verpleegkundigen (V&VN), psychologen (NIP) en door de patiëntenvereniging VMDB.

De betrokken partijen zullen aandacht blijven besteden aan de verspreiding en implementatie van de richtlijn. De richtlijn is als boek online te bestellen en als pdf te downloaden. Zie ook het nieuwsartikel van maart 2015

 

Animatiefilm over bipolaire stoornis en psychosegevoeligheid

Op schizofreniebestaatniet.nl is een animatiefilmpje te vinden over manisch-depressiviteit en psychosegevoeligheid. In het filmpje (zie ook hieronder) geeft hoogleraar Jim van Os beeldend en op een eenvoudige manier hersteltips aan mensen die last hebben van manieën, depressies en psychosen. De volgende adviezen komen aan de orde:

  • vast levensritme (slapen, bewegen, dagindeling) eventueel via sociale ritme therapie
  • inzicht in waarschuwingssignalen via signaleringsplan
  • contragedrag
  • medicatie
  • psychotherapie
  • contact met ervaringsdeskundige

Zie ook de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen (30 maart 2015) voor een uitvoerige behandeling van de interventiemogelijkheden.

App BiPoLog maakt stemming bijhouden gemakkelijker

Voor mensen met een bipolaire stoornis zijn diverse apps beschikbaar voor het bijhouden van de stemming. Een ervan is BiPoLog, ontwikkeld door het Centrum voor Bipolaire Stoornissen van KenBiS-deelnemer Mediant GGZ. Mischa van Bendegem, verpleegkundig specialist van Mediant, vertelt over de ervaringen rond de app en andere ontwikkelingen bij het centrum.bipolog

BiPoLog is sinds 2014 beschikbaar. De app is gratis en anoniem te downloaden via de app store/play store op de smartphone. In 2012 is de ontwikkeling gestart. Inmiddels maken 841 mensen er gebruik van, met name in Enschede en omgeving, de thuisbasis van Mediant. Mischa: “BiPoLog staat voor Bipolair Logboek. Het is een stemmingsdagboek gebaseerd op de life-chartmethode, een methode die aanbevolen wordt in de landelijke richtlijn. De app biedt bovendien info over bipolaire stoornissen, over zelfmanagement, en over wanneer en waar hulp te zoeken. Ook zijn er tips in het omgaan met de stemmingsklachten.”

Aanleiding voor de app

De app is ontwikkeld om het bijhouden van de stemming meer toegankelijk te maken. Mischa: “In 2012 heb ik onderzocht hoe patiënten met een bipolaire stoornis de life-chartmethode ervaren. Een aantal patiënten opperden het bijhouden van de life chart via een app. Destijds was er nog niet zo’n app. Ze schatten in dat je dan ook ‘makkelijk’ tussendoor je stemming kunt invullen op de telefoon. Tegelijk met het checken van je mail of facebook. Ze schatten ook in dat het minder confronterend kan zijn dan bijhouden op papier, waarbij ze er echt voor moeten gaan zitten.”

Doorontwikkeling

Voordeel van een digitaal hulpmiddel is dat verbeteringen snel tot stand komen. “De app wordt steeds verbeterd, ook naar aanleiding van reacties van gebruikers. We richten ons met name op het gebruikersgemak. We kijken nog naar de mogelijkheid om de informatie op de app ook beschikbaar te maken voor de behandelaar van de patiënt, als de patiënt daar toestemming voor geeft.”

Mediant gaat met de tijd mee

Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen van Mediant GGZ is volop in ontwikkeling. Dat blijkt niet alleen uit de app. “Er wordt gewerkt volgens de richtlijn bipolaire stoornissen zodat we kwalitatief goede zorg verlenen. We hebben een team van enthousiaste medewerkers. Er is een lotgenotengroep, die goed loopt onder leiding van onze ervaringsdeskundige. Er is ook speciale aandacht voor jongeren, die onlangs een eigen lotgenotenbijeenkomst hebben gehad. We kijken ook naar de lichamelijke gezondheid en de leefstijl van de patiënten. We zoeken hierin steeds meer de samenwerking met huisartsen en andere specialisten. In september 2015 starten we met een Sociaal Ritme Therapiegroep en themabijeenkomsten gericht op leefstijl. Ook is er een wekelijkse wandelgroep om mensen te stimuleren samen te bewegen. Onder begeleiding van onze systeemtherapeut gaat er binnenkort een partnergroep starten. Ons team is uitgebreid met een ambulant verpleegkundige, om meer outreachend te kunnen werken. Op die manier hopen we met name opnames te voorkomen. Verder gaat elke twee maanden een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen.”

Meer informatie

Een voorbeeld van een andere app is iMoodz van KenBiS-deelnemer Psych.

Voor meer informatie over BiPoLog: Centrum voor Bipolaire Stoornissen van Mediant GGZ, Mischa van Bendegem, telefoon 053 488 18 90, aczbipolairestoornissen@mediant.nl.

Nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen verschijnt 30 maart

Op 30 maart, samenvallend met World Bipolar Day, komt de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen uit, van uitgeverij De Tijdstroom. Deze richtlijn is ‘een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt met een bipolaire stoornis, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming,’ aldus de website van De Tijdstroom.

In de nieuwe richtlijn komt wetenschappelijk onderzoek samen met ervaringskennis en meningen van beroepsbeoefenaren, patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijn is bedoeld voor professionals in de psychiatrie, maar is ook nuttig voor huisartsen en andere artsen betrokken bij de behandeling. Bijzondere aandacht is er ook voor de rol van patiënt en naastbetrokkenen. Hun betrokkenheid bij de besluitvorming rondom de behandeling ‘is essentieel om deze te laten slagen’.

Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de behandeling, blijkt ook uit de omvang. De huidige richtlijn van 2008 omvat ruim 100 pagina’s, de nieuwe richtlijn ruim 300.

De richtlijn is ook te downloaden via de site van de NVvP.