Aandacht voor toepassing nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Eind maart 2015 is de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen verschenen. Op een aantal manieren wordt aandacht besteed aan de toepassing van de nieuwe richtlijn. Op het NVvP voorjaarscongres in april 2015 werd in diverse presentaties de relatie met de richtlijn gelegd. Er is een e-learning module ontwikkeld door De Tijdstroom en de NVvP met Anja Stevens, Manon Hillegers, Annemieke Dols en Ralph Kupka. Daarnaast wordt een nascholingscursus voor psychiaters ontwikkeld door AccreDidact.

9789058982759De uitgave van 2015 is een geactualiseerde versie van de richtlijn van 2008. Alle wetenschappelijke evidentie van het onderzoek van de laatste jaren is erin verwerkt. De richtlijn is een uitgave van De Tijdstroom en tot stand gekomen in samenwerking met het Britse NICE instituut, die in 2014 een nieuwe richtlijn publiceerde.

De richtlijn omvat de diagnostiek, zelfmanagement, psychoeducatie, psychotherapie en farmacotherapie. Ook is veel aandacht besteed aan de organisatie van zorg. De richtlijncommissie onder leiding van Ralph Kupka was breed samengesteld met psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en ervaringsdeskundigen. De commissie werd ondersteund door een technisch team van het Trimbos instituut en een adviesraad. De richtlijn wordt breed gedragen door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP), verpleegkundigen (V&VN), psychologen (NIP) en door de patiëntenvereniging VMDB.

De betrokken partijen zullen aandacht blijven besteden aan de verspreiding en implementatie van de richtlijn. De richtlijn is als boek online te bestellen en als pdf te downloaden. Zie ook het nieuwsartikel van maart 2015

 

Animatiefilm over bipolaire stoornis en psychosegevoeligheid

Op schizofreniebestaatniet.nl is een animatiefilmpje te vinden over manisch-depressiviteit en psychosegevoeligheid. In het filmpje (zie ook hieronder) geeft hoogleraar Jim van Os beeldend en op een eenvoudige manier hersteltips aan mensen die last hebben van manieën, depressies en psychosen. De volgende adviezen komen aan de orde:

  • vast levensritme (slapen, bewegen, dagindeling) eventueel via sociale ritme therapie
  • inzicht in waarschuwingssignalen via signaleringsplan
  • contragedrag
  • medicatie
  • psychotherapie
  • contact met ervaringsdeskundige

Zie ook de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen (30 maart 2015) voor een uitvoerige behandeling van de interventiemogelijkheden.

Nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen verschijnt 30 maart

Op 30 maart, samenvallend met World Bipolar Day, komt de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen uit, van uitgeverij De Tijdstroom. Deze richtlijn is ‘een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt met een bipolaire stoornis, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming,’ aldus de website van De Tijdstroom.

In de nieuwe richtlijn komt wetenschappelijk onderzoek samen met ervaringskennis en meningen van beroepsbeoefenaren, patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijn is bedoeld voor professionals in de psychiatrie, maar is ook nuttig voor huisartsen en andere artsen betrokken bij de behandeling. Bijzondere aandacht is er ook voor de rol van patiënt en naastbetrokkenen. Hun betrokkenheid bij de besluitvorming rondom de behandeling ‘is essentieel om deze te laten slagen’.

Dat er stappen zijn gemaakt in het denken over de behandeling, blijkt ook uit de omvang. De huidige richtlijn van 2008 omvat ruim 100 pagina’s, de nieuwe richtlijn ruim 300.

De richtlijn is ook te downloaden via de site van de NVvP.