Symposium ‘behandeling complexe angst- en stemmingsstoornissen 2.0’

Op 21 april 2016 vindt het symposium ‘Behandeling complexe angst- en stemmingsstoornissen 2.0: Innovatieve visies voor de klinische praktijk’ plaats in Nijmegen

Tijdens het symposium wordt aan de hand van nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten de complexiteit bij zowel angststoornissen als depressies nader toegelicht.

Ook worden nieuwe strategieën gedemonstreerd die de effecten van bestaande behandelingen versterken en eenvoudig toepasbaar zijn in de behandelpraktijk.

Informatie en aanmelden

Campagne Nederlandse Hersenbank ‘We hebben hersens nodig’

In Nederland hebben honderdduizenden mensen een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, depressie of een dwangstoornis. Om te onderzoeken wat er mis gaat in het brein van deze patiënten is hersenweefsel nodig. Op dit moment is er een groot tekort aan menselijk hersenweefsel voor onderzoek. Daarom start de Nederlandse Hersenbank tijdens de Brain Awareness Week de campagne ‘We hebben hersens nodig’.

Meer informatie is hier te lezen.

Eerste nieuwsbrief KenBiS

Vandaag is de eerste nieuwsbrief van KenBiS verschenen. In deze nieuwsbrief is er onder andere aandacht voor de zorgstandaard bipolaire stoornissen, het ISBD/ISAD congres en World Bipolar Day.

De nieuwsbrief is hier te lezen.

Wilt u 4 keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Via de site kunt u uw naam en mailadres achterlaten.

Waardering voor onderzoek terugval risico postpartum

Goed nieuws voor het Erasmus MC. Onderzoeker Richard Wesseloo en collega’s hebben een publicatie gemaakt die hoog gewaardeerd is door The New England Journal of Medicine Journal Watch. Het onderzoek is beoordeeld als één van de tien meest klinisch relevante studies wereldwijd uit 2015 binnen de psychiatrie. Het betreft een systematische review en meta-analyse naar het terugvalrisico postpartum bij vrouwen met in de voorgeschiedenis een bipolaire stoornis en/of postpartum psychose.

De volledige referentie van het artikel is: Wesseloo R, Kamperman AM, Munk-Olsen T, Pop VJ, Kushner SA, Bergink V. Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2015; doi: 10.1176/appi.ajp.2015.15010124. Meer informatie is te vinden op http://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2015.15010124 en http://www.jwatch.org/na39791/2015/12/28/nejm-journal-watch-psychiatry-top-stories-2015.