Symposium ‘behandeling complexe angst- en stemmingsstoornissen 2.0’

Op 21 april 2016 vindt het symposium ‘Behandeling complexe angst- en stemmingsstoornissen 2.0: Innovatieve visies voor de klinische praktijk’ plaats in Nijmegen

Tijdens het symposium wordt aan de hand van nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten de complexiteit bij zowel angststoornissen als depressies nader toegelicht.

Ook worden nieuwe strategieën gedemonstreerd die de effecten van bestaande behandelingen versterken en eenvoudig toepasbaar zijn in de behandelpraktijk.

Informatie en aanmelden