Boek ‘Kunst van Manie en Depressie’ – Mirjam Peters

Het boek ‘Kunst van Manie en Depressie’ van beeldend kunstenaar Mirjam Peters is een beeldverslag van periodes van crises en herstel.

Van jongs af aan maakt Mirjam Peters schilderijen en objecten. Ook tijdens manische en depressieve periodes. Een selectie van 122 tekeningen en schilderijen is voor dit boek gebundeld.

Veel mensen zullen herkenning vinden in deze beelden. Dit kan bijdragen aan beter contact met jezelf en je naasten.

 

Naast herkenning biedt dit boek een goed inzicht in de belevingswereld van mensen met een psychiatrische stoornis. Dit kan hulpverleners helpen om nog beter te begrijpen wat er in een cliënt ten tijde van crisis en herstel omgaat. Daarmee is dit een zelfhulpboek en een anderhulpboek. Maar bovenal is dit een uniek boek.

Mirjam Peters vertelt over haar boek
Zoals er mensen zijn die een dagboek bijhouden of dingen van zich afschrijven, zo schilder ik. Schilderen en tekenen doe ik al mijn hele leven. Aan de tekeningen zie ik precies hoe ik me voel.

Uit het deel Depressie

 

 

 

 

 

Ik heb een bipolaire-I-stoornis. Toen ik voor het eerst werd opgenomen was ik 20 jaar. Sindsdien heb ik verschillende manische en depressieve periodes meegemaakt, waardoor dit boek nu bestaat.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden of 100 psychiaters. Veel mensen met een bipolaire stoornis zijn beelddenkers en verreweg de meeste hulp is in woorden. Ik denk dat het hoog tijd is voor een boek als dit. 

Het boek bestaat uit drie delen: manie, depressie en herstel. De depressie begint bij mij meestal door uitputting van een manie. Daarom is het deel depressie na het deel manie. Bij mij eindigt zowel een manie als depressie meestal in een psychose. Het deel herstel vind ik belangrijk omdat je na een depressie niet opeens weer stabiel en gelukkig bent maar dat je een herstelproces doorloopt en misschien niet meer dezelfde wordt. 

Uit het deel Manie

 

 

 

 

 

 

Zo teken ik model als ik stabiel ben. Tijdens een hypomanie wordt het sensueler en benadruk ik dat met kleur.

 

 

 

 

 

Tijdens een manie is kleur belangrijker dan vorm en wordt het sexy en snollerig. Uiteindelijk wordt het snollerige religieus; God en ik hebben een speciale band.

Over Mirjam Peters
Mirjam Peters is beeldend kunstenaar en industrieel ontwerper. Zij heeft een ontwerpbureau gehad en is docent Industrieel Ontwerpen en Vormgeving geweest aan de TU Delft en docent Vrij Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Momenteel geeft ze workshops “Experimenteren & Smeren” waarin deelnemers leren om vanuit het experiment heel eigen en unieke beelden te maken.

Meer over het werk van Mirjam Peters vind je op haar website: https://www.mirjampeters.nl/

Waar is het boek te bestellen?
Het boek (ISBN 978-94-93127-13-5) is te bestellen via uitgeverijdegraaff.nl of via mirjam@mirjampeters.nl. Het boek kost 24,50 euro ( 120 full colour pagina’s).

Vacature KenBiS bestuur

In verband met vertrek van een bestuurslid is het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar een naastbetrokkene die zitting wil nemen in het bestuur van KenBiS.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie is te vinden op onze website www.kenbis.nl. In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Het bestuur van KenBiS is samengesteld uit professionals, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene; enthousiaste mensen, die hun kennis en ervaring graag met elkaar delen.

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur is het bestuur van KenBiS op zoek naar een naastbetrokkene die zijn/haar ervaringskennis zou willen inzetten.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog plm 8 telefonische vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter bestuur KenBiS, tel: 06-22205080/ r.kupka@ggzingeest.nl of mw. drs. Anja Stevens, secretaris bestuur KenBiS, tel: 06-12969202/ a.stevens@transfore.nl.

Tot uiterlijk 30 maart 2020 aanstaande kunt u uw schriftelijke reactie per mail sturen naar info@kenbis.nl.