Promotie Silvio van den Heuvel en Titus Beentjes

Op 11 januari aanstaande verdedigen zowel Silvio van den Heuvel als Titus Beentje hun proefschrift aan de Radboud Universiteit.

Om 12.30 uur verdedigt Silvio van den Heuvel zijn proefschrift ‘Het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis’.
Een bipolaire stoornis is een ernstig psychiatrische aandoening die gepaard gaat met wisselingen in activiteit en stemming variërend van een manie tot een depressie. In Nederland is ongeveer 1,3% van de bevolking gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Naast medicamenteuze- en psychologische behandeling adviseert de huidige multidisciplinaire richtlijn om patiënten zelfmanagement van een bipolaire stoornis aan te leren om het herhaalde episoden te verminderen. Zelfmanagement is een bundel aan niet-medicamenteuze interventies (o.a. monitoring van stemming, vroege signalering, terugvalpreventie en sociaal ritme therapie). Recente studies tonen aan dat deze losse interventies effectief kunnen zijn voor een deel van de patiëntenpopulatie. Maar wat ten grondslag ligt aan deze wisselende uitkomsten en hoe deze interventies geïntegreerd aangeboden kunnen worden is onbekend. In dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen in het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis.

Silvio van den Heuvel (1974) behaalde na zijn hbo-v diploma bij Saxion in 2008 zijn master Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit bij verschillende specialistische behandelcentra voor bipolaire stoornissen vanuit de KU Leuven en het Radboud Institute for Health Sciences. Hij is werkzaam als docent bij Saxion en als onderzoeker en verpleegkundig specialist i.o. bij Dimence.

Om 16.30 uur verdedigt Titus Beentjes zijn proefschrift ‘De inzet van e-health in de behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; een moeizaam proces’.
E-health is de hoeksteen van GGZ-beleid. In deze studie werd aan de Illness Management and Recovery (e-IMR) training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een digitaal e-IMR platform toegevoegd en getest. Het e-IMR platform werd echter te weinig gebruikt om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. Een aantal gebruikers rapporteerde dat het doelenvolgsysteem en monitoring toegevoegde waarde hadden. Over de video’s met ervaringsverhalen waren deelnemers en trainers enthousiast omdat deze zeer bruikbaar waren om discussies en openheid te bevorderen. Belemmerend waren het gebrek aan computers thuis bij de deelnemers en in de GGZ instellingen en de beperkte computervaardigheden van de deelnemers en trainers. Het leren omgaan met e-health bleek niet mogelijk als mensen door symptomen overweldigd worden. De conclusie is dan ook dat de gereedheid voor e-health bij mensen met EPA nog laag is en dat die gekoppeld is aan hun beperkingen. Deze studie toont aan dat e-health alleen ingezet moet worden als deze individueel afgestemd wordt op de hulpvraag en behoefte van een deelnemer. E-health zal moeten worden aangeboden als blended care omdat de omgang met lotgenoten en begeleiders een belangrijke rol speelt. Tevens zal e-health gepaard moeten gaan met het leren omgaan met computers en het internet.

Titus Beentjes (1958) werd psychiatrisch verpleegkundige in 1979. In 2010 startte hij de studie verplegingswetenschap naast zijn werk als verpleegkundig specialist bij Dimence voor mensen met een bipolaire stoornis. Binnen het Radboudumc promoveerde hij bij IQ healthcare op een studie naar e-health bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Momenteel is hij ook coördinator van het netwerk ‘Eigen Regie en Herstel’ in Nederland.

23rd Annual ISBD Conference – 13 tot 15 mei 2021

Van 13 tot 15 mei 2021 wordt het jaarlijkse congres van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) gehouden. Het wordt gegeven de Covid-19 pandemie helemaal in digitale vorm georganiseerd. Daarmee is het voor velen een unieke kans om dit belangrijkste wereldcongres op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen te volgen, of actief deel te nemen door een poster of presentatie in te dienen. De digitale congrestechniek heeft in het afgelopen jaar een enorme vooruitgang geboekt, waardoor het bijwonen van zo’n congres inmiddels veel meer is dan het kijken naar van te voren opgenomen praatjes.

Op het programma staan plenaire lezingen, plenaire debatten over controversiële thema’s, symposia, brainstormsessies, meet-the-expert sessies, postersessies en symposia verzorgd door ervaringsdeskundigen (Experts by Experience).

Een echte aanrader! Meer informatie is te vinden op de congreswebsite 23rd Annual ISBD Conference.

Landelijke dag plusminus – Ik ben stabiel – online programma

Zaterdag 19 december heeft plusminus haar landelijke dag. Hoewel corona het niet mogelijk maakt om fysiek bij elkaar te komen, bieden wij u een mooi alternatief programma online.

Wat gaan we doen? De bijeenkomst op 19 december vanaf 13.00 uur wordt een talkshow rondom het thema ‘Ik ben stabiel’. De talkshow duurt tot plm 14.30 uur.

Deze talkshow kunt u volgen door middel van een livestream op Youtube. Om deel te kunnen nemen kunt u deze link gebruiken. Via een reactie onder de video kunt u vragen stellen aan de sprekers.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn live mee te kijken dan kunt u de show naderhand terugkijken via de plusminus-website. Voor meer informatie over het programma verwijzen wij u naar de website van plusminus.