Peter Goossens wint Willem Nolen Prijs 2020!

Vandaag vond voor de zevende maal de uitreiking van de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen plaats tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

De jury koos uit de 3 nominaties Peter Goossens met zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’ als winnaar van de Willem Nolen Prijs 2020!

Over de winnaar:

Peter Goossens werkt als verpleegkundig specialist GGZ en senior onderzoeker bij het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence. Daarnaast is hij parttime visiting professor aan de universiteit in Gent (B).
Het door Peter Goossens gerealiseerde onderzoek heeft geleid tot concrete interventiestrategieën voor verpleegkundigen om zowel patiënten als naasten beter kunnen ondersteunen in deze voor iedereen zeer ingrijpende periode. Veel (gedwongen) opnamen vanwege manie worden als traumatisch ervaren en hebben daarmee een grote invloed op de kwaliteit van leven van betrokken patiënten en hun naasten. Het is daarmee een zeer relevante en complete onderzoekscyclus die een veel grotere reikwijdte heeft dan louter de behandeling op de opnameafdelingen.

De andere genomineerden waren:

– dr. Eva Maassen, psychiater in opleiding, die aan de Vrije Universiteit promoveerde op het proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine. Understanding and aligning Evidence Based Medicine and Patient Centered Care.’

-Mirjam Peters met haar boek ‘Kunst van Manie en Depressie’.