Genomineerden Willem Nolen Prijs 2021 bekend!

Op donderdag 25 november 2021 zal voor de achtste maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

Dit jaar zijn er drie genomineerden:

Annemiek Dols en Moniek van Dijk met hun boek ‘Koorddansers. Leven met een bipolaire stoornis’

Jannis Kraiss met zijn proefschrift over de effecten van de positieve psychologie cursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’

Fionneke Bos met haar proefschrift over de toepassing van de experience sampling methode (ESM) in de psychiatrie – onder meer bij patiënten met een rapid cycling bipolaire stoornis.

Alle nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.