Deelnemers gezocht voor de MARIO screeningstudie

Wij zoeken deelnemers voor de MARIO screeningstudie!

Behandelt u een patiënt met kinderen of heeft uw patiënt een ouder met psychische klachten? Lees dan over de MARIO screeningstudie.

Achtergrond
1 op de 5 kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische problemen (KOPP). Sommige jongeren van ouders met psychische problemen kunnen zelf ook psychische problemen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om symptomen hiervan vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. De MARIO screeningstudie onderzoekt of we met een online vragenlijst deze vroege symptomen eerder en beter kunnen herkennen.

Meedoen aan de MARIO screeningstudie
We zijn op zoek naar jongeren tussen de 10 en 25 jaar oud, die een ouder hebben met psychische problemen. We vragen deze jongeren om één keer een korte online vragenlijst in te vullen (± 5 min). Daarna wordt een kort telefonisch interview afgenomen (± 30 min). Als een kind jonger dan 18 jaar is, vragen we de ouder ook om een korte vragenlijst over het kind te beantwoorden en mee te doen aan een telefonisch interview.

Helpt u ons bij het eerder en beter herkennen van vroege symptomen?
Bent u behandelaar of werkt u met KOPP kinderen en heeft u interesse om ons te ondersteunen bij het vinden van deelnemers voor de MARIO screeningstudie? Dan kunt u ons eenvoudig helpen door uw patiënten te wijzen op de MARIO screeningstudie (mario-project.nl), onze poster op te hangen of flyers neer te leggen in uw praktijk.

Meer informatie kunt u vinden op onze website (mario-project.nl). Wilt u ons helpen bij het werven van deelnemers, neem contact met ons op door te mailen naar mario@erasmusmc.nl ?

Lees hier de meest recente nieuwsbrief van de MARIO screeningstudie.

Uitvoerbaarheid van groepsgewijze cognitieve gedragstherapie voor insomnie bij patiënten met bipolaire stoornis

Uitvoerbaarheid van groepsgewijze cognitieve gedragstherapie voor insomnie bij patiënten met bipolaire stoornis

Swagemakers, O.T.A (a)*, Nugter, A (b)., Engelsbel, F (b)., & Schulte, P.F.J. (c)

a GGZ PsyQ, Beverwijk
b GGZ Noord-Holland-Noord, afdeling onderzoek, Heiloo
c GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Team Alkmaar West, Alkmaar

Inleiding
Euthyme patiënten met een bipolaire I of II stoornis (BS) lijden vaak aan insomnie, die negatief geassocieerd is met verschillende aspecten van functioneren. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) wordt aan deze patiëntengroep zelden aangeboden, ondanks dat eerste onderzoeksresultaten laten zien dat CGT-I niet alleen veilig is maar ook slaap en functioneren verbetert. Wij hebben onderzocht of groepsgewijze CGT-I bij euthyme BS patiënten uitvoerbaar en acceptabel is.

Methode
14 BS patiënten namen aan éen van drie groepen deel en kregen zeven sessies groepsgewijze CGT-I met BS-specifieke aanpassingen aangeboden, voorafgegaan door éen individuele sessie. Uitvoerbaarheid en acceptabiliteit werden vastgesteld door inclusie, uitval tijdens behandeling en beoordeling door patiënten. Daarnaast werd de slaapkwaliteit, stemming en gebruik van slaapmedicatie gemeten bij begin, na behandeling, en bij follow-up drie en zes maanden erna.

Resultaten
31 patiënten werden verwezen, van wie 14 deelnamen en één uitviel bij behandeling. Groepsgewijze CGT-I werd goed aangenomen, de deelnamefrequentie was hoog, net als het uitvoeren van huiswerk. De behandeling werd hogelijk gewaardeerd door de patiënten zo als bleek uit hun evaluatie van de behandeling en het groepsformat. Insomnie nam significant af vanaf begin tot na de behandeling. Geen van de patiënten ontwikkelde een manische episode tijdens de interventie tot zes maanden erna. Het gebruik van slaapmedicatie nam tijdens de metingen af.

Beperkingen
De belangrijkste beperking van ons onderzoek is de kleine omvang van de  steekproef, wat tot kleine CGT-I groepen leidde.

Conclusie
Groepsgewijze CGT-I lijkt uitvoerbaar, acceptabel en een aanwendbare behandeling voor patiënten met een bipolaire stoornis en insomnie.

Deelnemers gezocht voor de SAM Studie

Na een jeugdtrauma zorgen aanpassingen in het DNA voor veerkrachtige reacties op stress in de toekomst. Maar bij mensen met jeugdtrauma die depressies ontwikkelen, blijken deze genetische aanpassingen niet plaats te vinden. De genen die belangrijk zijn voor onze veerkracht, zijn bij hen minder actief. De SAM studie onderzoekt of deze genetische aanpassing alsnog te maken is door traumatherapie (zoals EMDR, NET of exposure) te combineren met het medicijn SAMe. De verwachting is dat hierdoor depressieve klachten afnemen en veerkracht duurzaam bevorderd wordt. Hiermee wordt een nieuwe behandeling onderzocht voor mensen met een jeugdtrauma, die veel last hebben van depressieve episodes.

We hebben inmiddels een heel aantal patiënten met goed gevolg kunnen behandelen. We zijn blij met dit resultaat, maar zoeken nog altijd nieuwe deelnemers! Het onderzoek loopt nog tot in de zomer van 2022.

Wie kunnen er meedoen?
Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die op moment van deelname last hebben van een depressieve episode, en die daarnaast een jeugdtrauma hebben meegemaakt.

Wat houdt deelname in?
– 12 weken dagelijks medicatie (SAMe of placebo)
– 12x wekelijks traumatherapie met vooraf een korte vragenlijst in het UMC Utrecht
– 2x bloedafname bij het UMC Utrecht en 1x een interview
– 6 maanden 1x per maand een online vragenlijst

Interesse of vragen?
Neem contact op met het onderzoeksteam via SAM@umcutrecht.nl, bel naar 06-50177805 of kijk op de website van de SAM studie