ISBD Congres 2022

24th Annual ISBD Conference

Van 10 tot 12 juni 2022 vindt het jaarlijkse congres van de International Society for Bipolar Disorder (ISBD) plaats. Ook dit jaar zal het geheel online worden georganiseerd vanwege de covid pandemie. Op basis van de ervaringen van 2020 en 2021, en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online technologie, wordt gezorgd voor een innovatief en interactief programma.

Op de website van ISBD is hierover meer te lezen.

Deelnemers gezocht voor de MARIO screeningstudie

Wij zoeken deelnemers voor de MARIO screeningstudie!

Behandelt u een patiënt met kinderen of heeft uw patiënt een ouder met psychische klachten? Lees dan over de MARIO screeningstudie.

Achtergrond
1 op de 5 kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische problemen (KOPP). Sommige jongeren van ouders met psychische problemen kunnen zelf ook psychische problemen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om symptomen hiervan vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. De MARIO screeningstudie onderzoekt of we met een online vragenlijst deze vroege symptomen eerder en beter kunnen herkennen.

Meedoen aan de MARIO screeningstudie
We zijn op zoek naar jongeren tussen de 10 en 25 jaar oud, die een ouder hebben met psychische problemen. We vragen deze jongeren om één keer een korte online vragenlijst in te vullen (± 5 min). Daarna wordt een kort telefonisch interview afgenomen (± 30 min). Als een kind jonger dan 18 jaar is, vragen we de ouder ook om een korte vragenlijst over het kind te beantwoorden en mee te doen aan een telefonisch interview.

Helpt u ons bij het eerder en beter herkennen van vroege symptomen?
Bent u behandelaar of werkt u met KOPP kinderen en heeft u interesse om ons te ondersteunen bij het vinden van deelnemers voor de MARIO screeningstudie? Dan kunt u ons eenvoudig helpen door uw patiënten te wijzen op de MARIO screeningstudie (mario-project.nl), onze poster op te hangen of flyers neer te leggen in uw praktijk.

Meer informatie kunt u vinden op onze website (mario-project.nl). Wilt u ons helpen bij het werven van deelnemers, neem contact met ons op door te mailen naar mario@erasmusmc.nl ?

Lees hier de meest recente nieuwsbrief van de MARIO screeningstudie.

Uitvoerbaarheid van groepsgewijze cognitieve gedragstherapie voor insomnie bij patiënten met bipolaire stoornis

Uitvoerbaarheid van groepsgewijze cognitieve gedragstherapie voor insomnie bij patiënten met bipolaire stoornis

Swagemakers, O.T.A (a)*, Nugter, A (b)., Engelsbel, F (b)., & Schulte, P.F.J. (c)

a GGZ PsyQ, Beverwijk
b GGZ Noord-Holland-Noord, afdeling onderzoek, Heiloo
c GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Team Alkmaar West, Alkmaar

Inleiding
Euthyme patiënten met een bipolaire I of II stoornis (BS) lijden vaak aan insomnie, die negatief geassocieerd is met verschillende aspecten van functioneren. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) wordt aan deze patiëntengroep zelden aangeboden, ondanks dat eerste onderzoeksresultaten laten zien dat CGT-I niet alleen veilig is maar ook slaap en functioneren verbetert. Wij hebben onderzocht of groepsgewijze CGT-I bij euthyme BS patiënten uitvoerbaar en acceptabel is.

Methode
14 BS patiënten namen aan éen van drie groepen deel en kregen zeven sessies groepsgewijze CGT-I met BS-specifieke aanpassingen aangeboden, voorafgegaan door éen individuele sessie. Uitvoerbaarheid en acceptabiliteit werden vastgesteld door inclusie, uitval tijdens behandeling en beoordeling door patiënten. Daarnaast werd de slaapkwaliteit, stemming en gebruik van slaapmedicatie gemeten bij begin, na behandeling, en bij follow-up drie en zes maanden erna.

Resultaten
31 patiënten werden verwezen, van wie 14 deelnamen en één uitviel bij behandeling. Groepsgewijze CGT-I werd goed aangenomen, de deelnamefrequentie was hoog, net als het uitvoeren van huiswerk. De behandeling werd hogelijk gewaardeerd door de patiënten zo als bleek uit hun evaluatie van de behandeling en het groepsformat. Insomnie nam significant af vanaf begin tot na de behandeling. Geen van de patiënten ontwikkelde een manische episode tijdens de interventie tot zes maanden erna. Het gebruik van slaapmedicatie nam tijdens de metingen af.

Beperkingen
De belangrijkste beperking van ons onderzoek is de kleine omvang van de  steekproef, wat tot kleine CGT-I groepen leidde.

Conclusie
Groepsgewijze CGT-I lijkt uitvoerbaar, acceptabel en een aanwendbare behandeling voor patiënten met een bipolaire stoornis en insomnie.