Vacature bestuurslid

Het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis.

Over KenBiS
Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie staat op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Het bestuur van KenBiS is multidisciplinair en bestaat op dit moment uit 6 leden; twee psychiaters, twee verpleegkundig specialisten, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Over de vacature
In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis ter versterking van het huidige bestuur. KenBiS is een landelijke kennisnetwerk dat de deelname van de psychologische discipline aan dit netwerk wil bevorderen. We zoeken hiervoor een enthousiast en verbindend bestuurslid, die het een uitdaging vindt het startende netwerk van psychologen, werkzaam in de zorg voor patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis uit te breiden en te versterken, maar ook een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van KenBiS.

Inzet
Het bestuur komt driemaal per jaar fysiek bijeen en vergadert daarvan tweemaal met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Verder is er een keer per jaar een overleg op locatie centraal in Nederland met de Raad van Advies. De overige vergaderingen, tweemaal met de deelnemersraad en vergaderingen met het bestuur vinden online plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Contact
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, email: e.regeer@altrecht.nl of Tanja Dijk, manager bureau KenBiS, e-mail: info@kenbis.nl
Tot uiterlijk 31 januari 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.

Karin van den Berg wint de Willem Nolen Prijs 2023!

Op donderdag 2 november ontving dr. Karin van den Berg tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2023!

Karin ontving de prijs uit handen van Rocco Hoekstra, voorzitter van de jury, voor haar proefschrift ‘Mental imagery and mood instability in patients with bipolar disorders’.

 

In juni 2023 heeft Karin van den Berg haar proefschrift verdedigd. Uit inventarisaties onder patiënten komt de laatste jaren steeds duidelijker naar voren dat men wil dat er meer aandacht is voor de psychologische en psychotherapeutische aspecten van de bipolaire stoornis. De jury is van mening dat dit proefschrift daar daar een zeer belangrijke bijdrage aan levert. Karin van den Berg heeft de rol van emotional mental imagery ofwel beelddenken bij stemmingsinstabiliteit onderzocht. Als dit concept wordt toegepast bij mensen met een bipolaire stoornis blijkt de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie vergroot te kunnen worden. In het proefschrift is zelfs een case-report opgenomen over een manische patiënt die met deze behandeling weer tot rust kwam.

De jury vindt het zeer prijzenswaardig dat ons behandelrepertoire hiermee gelukkig weer wat wordt uitgebreid en bijvoorbeeld Eindhoven wordt dit nieuwe concept al opgenomen in het behandelaanbod.
Dat ook patiënten hier enthousiast over zijn blijkt o.a. uit het feit dat ook de clientenraad van haar instelling haar voordracht ondersteunt.

De andere genomineerden in 2023 waren dr. Bart Geerling met zijn proefschrift ‘De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis’ en drs. Anja Stevens met haar proefschrift ‘Bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period: patients considerations, course of bipolair disorder and impact of sleep loss’.

 

Najaarssymposium 2 november – Aristo Utrecht Lunetten

Op donderdag 2 november aanstaande organiseert Benecke voor de 19e keer het najaarssymposium bipolaire stoornissen.
Ditmaal vindt het symposium plaats bij Aristo in Utrecht Lunetten. Het symposium is ook online te volgen.
Tijdens het symposium wordt voor de 10e keer de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen uitgereikt!

De organisatie is in handen van Benecke. Eventuele vragen over deelname kunnen gesteld worden via deelnemersadministratie@benecke.nl