Vacature bestuurslid

Het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis.

Over KenBiS
Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie staat op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Het bestuur van KenBiS is multidisciplinair en bestaat op dit moment uit 6 leden; twee psychiaters, twee verpleegkundig specialisten, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Over de vacature
In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis ter versterking van het huidige bestuur. KenBiS is een landelijke kennisnetwerk dat de deelname van de psychologische discipline aan dit netwerk wil bevorderen. We zoeken hiervoor een enthousiast en verbindend bestuurslid, die het een uitdaging vindt het startende netwerk van psychologen, werkzaam in de zorg voor patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis uit te breiden en te versterken, maar ook een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van KenBiS.

Inzet
Het bestuur komt driemaal per jaar fysiek bijeen en vergadert daarvan tweemaal met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Verder is er een keer per jaar een overleg op locatie centraal in Nederland met de Raad van Advies. De overige vergaderingen, tweemaal met de deelnemersraad en vergaderingen met het bestuur vinden online plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Contact
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, email: e.regeer@altrecht.nl of Tanja Dijk, manager bureau KenBiS, e-mail: info@kenbis.nl
Tot uiterlijk 31 januari 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.