MARIO screeningstudie – nieuwsbrief 2023

De MARIO screeningstudie is gericht op het ontwikkelen en valideren van een screener (de MARIO-check) om stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar deelnemers.
In deze nieuwsbrief vertellen zij alles over de stand van zaken van het onderzoek!