Raymond Brandt nieuw bestuurslid KenBiS

Sinds 1 juli 2023 is Raymond Brandt toegetreden tot het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Met de overdracht van het voorzitterschap van Ralph Kupka naar Eline Regeer kwam er een vacature binnen het bestuur die met de komst van Raymond is ingevuld.

Maak kennis met Raymond:
Ik ben Raymond Brandt en werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGz bij de polikliniek van Pro Persona Nijmegen die gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een bipolaire kwetsbaarheid. Het is een TOP GGz afdeling op het gebied van de behandeling van depressieve klachten. We werken in een multidisciplinair team om patiënten en hun omgeving om zo zorgvuldig en goed mogelijk onderzoek en diagnostiek te verrichten. Daarnaast zijn we gericht op behandeling en herstel.
Op de afdeling leiden we professionals van diverse opleidingen op, onder andere spv, psycholoog, psychiater. We doen ook wetenschappelijke onderzoek.

Ik vind het belangrijk om de kennis en de inzichten die er zijn te delen met anderen binnen en buiten de organisatie. Vooral ook de verpleegkundige discipline. Hiervoor heb ik zo’n 15 jaar bij de crisisdienst in Nijmegen gewerkt en 8 jaar bij een FACT vip team. Naast behandelaar ben ik plaatsvervangend opleider voor studenten die de opleiding tot verpleegkundig specialist volgen aan de 3-jarige GGZ VS opleiding in Utrecht. Het is erg leuk om jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling en te inspireren voor het vak.
In het bestuur wil ik mij inzetten om de verpleegkundige discipline in de vele vormen zo veel mogelijk te faciliteren en te emanciperen binnen de behandelingen en de begeleidingen.

Privé tijd moet ik mijn tijd goed verdelen tussen mijn gezin en diverse hobby’s. Zo aikldo ik een aantal keer in de week en vind ik het leuk om naar muziek te luisteren, te klussen aan huis of een van mijn oude auto’s, motor te rijden, met de hond te wandelen etc.

Ralph Kupka ontvangt Willem Nolen oeuvreprijs voor bipolaire stoornissen!

Op vrijdag 30 juni 2023 nam Ralph Kupka afscheid als voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, KenBiS. Hij droeg tijdens een bijzondere bijeenkomst de voorzittershamer over aan Eline Regeer. KenBiS was deze middag te gast bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende aanwezigen een terugblik gegeven op zijn jarenlange voorzitterschap.

Aan het einde van de middag ontving Ralph Kupka uit handen van Willem Nolen de ‘Willem Nolen Oeuvre prijs voor bipolaire stoornissen’. De voordracht voor deze unieke oeuvreprijs werd gedaan door het bestuur en het bureau van KenBiS en werd aan Ralph toegekend voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet en toewijding als voorzitter van het kenniscentrum bipolaire stoornissen, waarmee hij een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de zorg en de ontwikkeling van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Het bestuur en bureau feliciteren Ralph van harte met deze eervolle en zeer verdiende prijs!