Ralph Kupka ontvangt Willem Nolen oeuvreprijs voor bipolaire stoornissen!

Op vrijdag 30 juni 2023 nam Ralph Kupka afscheid als voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, KenBiS. Hij droeg tijdens een bijzondere bijeenkomst de voorzittershamer over aan Eline Regeer. KenBiS was deze middag te gast bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende aanwezigen een terugblik gegeven op zijn jarenlange voorzitterschap.

Aan het einde van de middag ontving Ralph Kupka uit handen van Willem Nolen de ‘Willem Nolen Oeuvre prijs voor bipolaire stoornissen’. De voordracht voor deze unieke oeuvreprijs werd gedaan door het bestuur en het bureau van KenBiS en werd aan Ralph toegekend voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet en toewijding als voorzitter van het kenniscentrum bipolaire stoornissen, waarmee hij een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de zorg en de ontwikkeling van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Het bestuur en bureau feliciteren Ralph van harte met deze eervolle en zeer verdiende prijs!