Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2023

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november aanstaande zal voor de tiende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt; een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 13 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.

In 2022 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan Imke Hanssen voor haar proefschrift ‘In search of balance: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder’. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2022 of 2023.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending van voordrachten is mogelijk tot 13 oktober 2023. U kunt uw voordracht sturen aan het bureau van KenBiS via info@kenbis.nl.