KenBiS Young Science dag – 13 oktober!

Vrijdag 13 oktober is het zover: de derde KenBiS Young Science netwerkdag! Ook dit jaar hebben we weer een mooi programma samengesteld met volop ruimte voor ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen.
We nodigen je als jonge onderzoeker uit om aanwezig te zijn deze dag!

Wil je erbij zijn? Aanmelden kan via de website van KenBiS. 

Kosten deelname netwerkdag
Als je donateur bent van KenBiS kun je kosteloos deelnemen aan deze dag.
Ben je geen donateur? Dan betaal je € 25,- voor deelname aan deze dag. Daarvoor zullen we je een factuur sturen met het verzoek deze voorafgaand aan de dag te voldoen. Als je ervoor kiest donateur te worden hoef je vanzelfsprekend geen deelnamekosten te betalen. Donateur worden kan via de website van KenBiS: Donateur worden – KenBiS (kenniscentrumbipolairestoornissen.nl)

Over het KenBiS Young Science netwerk
KenBiS wil jonge onderzoekers stimuleren deel te nemen aan het landelijk netwerk bipolaire stoornissen. Wanneer ben je een jonge onderzoeker?Een jonge onderzoeker is een breed begrip:
– Je bent jonger dan 40 en je doet onderzoek naar of participeert in een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar bipolaire stemmingsstoornissen
– Je bent ouder dan 40 maar je bent nog ‘jong’ als onderzoeker doordat je bijvoorbeeld nog bezig bent met een promotieonderzoek dat zich inhoudelijk richt op bipolaire stemmingsstoornissen

Ken je een jonge onderzoeker die zich bezighoudt met onderzoek naar de bipolaire stemmingsstoornis of belangstelling heeft om onderzoek te gaan doen? Stuur deze uitnodiging dan door en enthousiasmeer je collega zich aan te sluiten bij het netwerk KenBiS Young Science! Help je mee het netwerk te uit te breiden?

We ontmoeten je graag op vrijdag 13 oktober aanstaande!

Lezingen IGSLi meeting terugkijken?

Op vrijdag 8 september organiseerde de International Group for The Study of Lithium Treated Patients (IGSLI) in samenwerking met de Danish Society for Affective Disorders (DSAL) een online lezing.

De volgende onderwerpen en sprekers stonden onder andere op het programma:
Neuroprotective Effects of Lithium Treatment – Professor Tomas Hajek from Dalhousie University in Canada
The Antisuicidal and Mortality-Lowering Effects of Lithium – Professor Emeritus Bruno Müller-Oerlinghausen from Berlin, Germany
Stopping Lithium: Why (Not), When (Not), and (Not) For Whom? – Professor Ralph Kupka from Amsterdam UMC in the Netherlands

De lezingen zijn een maand lang gratis terug te kijken via deze link: https://watch.livepro.dk/livestream-fra-aau-innovate-i-aalborg/

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2023

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november aanstaande zal voor de tiende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt; een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 13 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.

In 2022 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan Imke Hanssen voor haar proefschrift ‘In search of balance: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder’. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2022 of 2023.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending van voordrachten is mogelijk tot 13 oktober 2023. U kunt uw voordracht sturen aan het bureau van KenBiS via info@kenbis.nl.