ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?

ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?
En wil jij kans maken op vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten?

KenBiS wil deelname aan de ISBD 2024 in Reykjavik door jonge onderzoekers stimuleren! KenBiS vergoedt daarom voor twee jonge onderzoekers een deel van de reis-/ en congreskosten om deel te kunnen nemen aan  de ISBD Conference 2024.

– Ben jij een jonge onderzoeker zonder AMS budget en wil je deelnemen aan de ISBD Conference 2024?
– Ben jij actief lid van het KenBiS Young Science netwerk?
– Dien jij succesvol een symposium, workshop of poster in voor dit interessante congres?
– En wil je na het congres tijdens een van de klinisch wetenschappelijke vergaderingen van KenBiS een terugblik verzorgen?

De deadlines zijn te vinden op https://www.isbd.org/2024annualconference
Wil je kans maken op de vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten (€ 1.000,-) door KenBiS?

Meld je dan voor 4 maart aanstaande aan via info@kenbis.nl. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Vacature raad van advies KenBiS

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar

leden voor de raad van advies

die hun kennis en ervaring willen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van KenBiS.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een professionele organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Sinds 2019 is er een raad van advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van advies zoekt het bestuur bij voorkeur nieuwe leden met affiniteit met de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis, werkzaam in de eerstelijnszorg en/of ervaring op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nodigt het bestuur andere geïnteresseerde kandidaten die hun kennis en ervaring ten aanzien van (de behandeling van) de bipolaire stemmingsstoornis willen inzetten ten behoeve van KenBiS van harte uit om te reageren. De huidige samenstelling van de raad van advies is te vinden op de website van KenBiS.

De raad van advies en het bestuur komen 2 maal per jaar bijeen, eenmaal op locatie en eenmaal online. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, e.regeer@altrecht.nl of
Tanja Dijk, manager bureau, bereikbaar via info@kenbis.nl.

Tot uiterlijk 4 april 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen aan info@kenbis.nl.

Aankondiging nascholing bipolaire stoornissen jongeren

Recent zijn vanuit het Erasmus MC, de afdelingen  Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie en Volwassen psychiatrie aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. De afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie heeft naast onderzoek veel expertise in diagnostiek en behandeling bij jongeren met een (risico op) bipolaire stemmingsstoornis en hun gezinsleden.

Het expertise team Kinder- en jeugdpsychiatrie / psychologie – Verwijzer – Erasmus MC wil  bijdragen aan optimale zorg voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis via het aanbieden van second opinions, consultatie en nascholing. Daartoe is afgelopen december een Nederlandse overzichtsartikel verschenen over Bipolaire Stoornissen bij jeugd in Psyfar, tijdschrift voor nascholing voor psychiaters. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot vroegherkenning, diagnostiek en behandeling voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis beschreven.

Ook zullen er binnenkort twee nascholingen plaatsvinden in samenwerking met Psyfar over dit thema. Op maandag 5 februari 20.30-21.30 (nog plaatsen beschikbaar) is er een Meet the Expert Webinar met Prof. dr. Manon Hillegers en tijdens de Kind en Jeugd nascholing op donderdag 8 februari (inmiddels uitverkocht) geeft zij samen met dr. Wanda Tempelaar een Masterclass.

Het expertise team bipolaire stoornissen van het Erasmus MC kijkt uit naar een mooie samenwerking met het KenBiS.

Links:

Paper psyfar: https://www.psyfar.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/bipolaire-stoornis-bij-jongeren 
Meet the expert: https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/meet-the-expert-5-februari-2024 
Masterclass: (vol) https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-kind-en-jeugd-najaar-2023 

15 januari 19.00 uur – première ZAAD

ZAAD – Dries Meddens
15 Januari 19:00 – 21:00 in de Filmhallen

Een autobiografische film over de erfelijkheid van psychiatrische ziekte en de maatschappelijke visie op manische depressie. Gebaseerd op het autobiografische verhaal van filmmaker Dries Meddens, onderzoekt hij in de film ZAAD de maatschappelijke visie op manische depressie.

Wanneer zijn vader overlijdt, gaat Dries in zijn verleden graven. Hoe meer hij ontdekt, hoe minder hij de groeiende angst kan vermijden dat de psychiatrische ziekte van zijn vader erfelijk is, van grootvader op vader op zoon. Zit de kiem ook in hem? En in zijn kinderen?  Via familiearchieven, gesprekken met een psychiater en zijn leven als huisvader, zoekt Dries naar een uitweg uit deze mogelijk genetische fataliteit.

Aansluitend aan de première is er een nagesprek met regisseur Dries Meddens, Floortje Scheepers (Hoogleraar innovatie in de psychiatrie UMCU), actrice Lies Visschedijk (Soof, Gooise vrouwen, etc) en psychiater en onderzoeker Annemiek Dols.

Wil je de film en het nagesprek bijwonen? Reserveer dan nu je plek!

Maandag 15 januari – 19.00 – 21.00 @ Studio De Hallen
Kosten: Gratis