Aankondiging nascholing bipolaire stoornissen jongeren

Recent zijn vanuit het Erasmus MC, de afdelingen  Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie en Volwassen psychiatrie aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. De afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie heeft naast onderzoek veel expertise in diagnostiek en behandeling bij jongeren met een (risico op) bipolaire stemmingsstoornis en hun gezinsleden.

Het expertise team Kinder- en jeugdpsychiatrie / psychologie – Verwijzer – Erasmus MC wil  bijdragen aan optimale zorg voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis via het aanbieden van second opinions, consultatie en nascholing. Daartoe is afgelopen december een Nederlandse overzichtsartikel verschenen over Bipolaire Stoornissen bij jeugd in Psyfar, tijdschrift voor nascholing voor psychiaters. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot vroegherkenning, diagnostiek en behandeling voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis beschreven.

Ook zullen er binnenkort twee nascholingen plaatsvinden in samenwerking met Psyfar over dit thema. Op maandag 5 februari 20.30-21.30 (nog plaatsen beschikbaar) is er een Meet the Expert Webinar met Prof. dr. Manon Hillegers en tijdens de Kind en Jeugd nascholing op donderdag 8 februari (inmiddels uitverkocht) geeft zij samen met dr. Wanda Tempelaar een Masterclass.

Het expertise team bipolaire stoornissen van het Erasmus MC kijkt uit naar een mooie samenwerking met het KenBiS.

Links:

Paper psyfar: https://www.psyfar.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/bipolaire-stoornis-bij-jongeren 
Meet the expert: https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/meet-the-expert-5-februari-2024 
Masterclass: (vol) https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-kind-en-jeugd-najaar-2023