Vacature raad van advies KenBiS

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar

leden voor de raad van advies

die hun kennis en ervaring willen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van KenBiS.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een professionele organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Sinds 2019 is er een raad van advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van advies zoekt het bestuur bij voorkeur nieuwe leden met affiniteit met de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis, werkzaam in de eerstelijnszorg en/of ervaring op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nodigt het bestuur andere geïnteresseerde kandidaten die hun kennis en ervaring ten aanzien van (de behandeling van) de bipolaire stemmingsstoornis willen inzetten ten behoeve van KenBiS van harte uit om te reageren. De huidige samenstelling van de raad van advies is te vinden op de website van KenBiS.

De raad van advies en het bestuur komen 2 maal per jaar bijeen, eenmaal op locatie en eenmaal online. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, e.regeer@altrecht.nl of
Tanja Dijk, manager bureau, bereikbaar via info@kenbis.nl.

Tot uiterlijk 4 april 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen aan info@kenbis.nl.