Masterclass Bipolaire Stoornissen 2017

De behandeling van en zorg voor patienten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden steeds meer betrokken bij de behandeling, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt deze masterclass jaarlijks plaats.

Ook in 2017 zal door KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen opnieuw georganiseerd worden. Inschrijven voor de masterclass is inmiddels mogelijk.
Algemene informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is hier te vinden.