Masterclass Bipolaire Stoornissen

Aanmelden voor de masterclass 2022 is niet meer mogelijk. 

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen werkzaam bij een GGZ-instelling, die zich willen specialiseren in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. Ook GZ-psychologen kunnen deelnemen aan de masterclass.

Doel
De masterclass heeft meerdere doelen: het vergroten van specialistische kennis en kunde over het behandelen en verplegen van patiënten met een bipolaire stoornis, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking, het opzetten van intervisie en het standaardiseren van verpleegkundige zorg.

Programma
In de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Psychiatrische en verpleegkundige diagnostiek
 • Medicamenteuze behandeling en begeleiding
 • Compliance (therapietrouw)
 • Verpleegkundige interventies
 • Cognitieve klachten bij de bipolaire stoornis
 • Psychologische- en psychotherapeutische behandelingen
 • Meten is weten: de meest gangbare meetinstrumenten
 • Zorgstandaard en richtlijn bipolaire stoornissen
 • Comorbiditeit zoals middelenmisbruik, angst- en persoonlijkheidsstoornissen en somatische comorbiditeit
 • Psychiatrie en zwangerschap: kinderwens, effecten van medicatie op de vrucht, borstvoeding
 • Verpleegkundige zelfmanagementstrategieën
 • Psycho-educatie bipolaire stoornissen
 • Arbeidsgerelateerde vraagstukken (ziektewet, UWV, regelgeving)
 • De bipolaire stoornis vanuit het perspectief van de patiënten en hun naasten
 • Het klinisch pad als hulpmiddel ter verbetering van de zorg

Tijdens de masterclass komt de inhoud onder andere via casussen en intervisie aan de orde.

Opzet van de masterclass
De vijfdaagse masterclass bestaat uit drie cursusblokken. De eerste twee blokken zijn twee aaneengesloten dagen inclusief overnachting. Na ieder blok vindt een evaluatie plaats.

De docenten van de masterclass zijn professionals die met beide benen in de praktijk staan. Zij delen de eigen kennis en nodigen iedere deelnemer uit hetzelfde te doen. Er wordt voor de masterclass accreditatie aangevraagd bij de V&VN en de VSR.

Praktische informatie en aanmelden

De masterclass vindt in 2022 plaats op
Blok 1: woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 (met overnachting)
Blok 2: maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 (met overnachting)
Blok 3: donderdag 10 november 2022

Hier vind je alle informatie die van belang is voor je deelname aan de masterclass.

Aanmelden kan is niet meer mogelijk voor de masterclass van 2022. Wil je deelnemen in 2023. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door te mailen naar masterclass@kenbis.nl.