Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats. Ook in 2019 organiseert KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen.

Meer informatie over de masterclass.