KenBiS jubileumcongres 20 september 2019!

Op vrijdag 20 september 2019 viert het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen met een jubileumcongres in Amsterdam het tienjarig jubileum van de stichting.

Het belooft een boeiend congres te worden met nationale én internationale sprekers! Hierbij wordt samengewerkt met de International Group for the Study of Lithium-treated patients (IGSLi).

Meer informatie over de invulling van dit congres volgt op termijn. Houd deze datum vrij in uw agenda!

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats. Ook in 2019 organiseert KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen.

Meer informatie over de masterclass.

Psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis

Aankondiging psycho-educatie voor jongeren met een bipolaire stoornis georganiseerd door PsyQ Rotterdam en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en van het Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.

Om deze reden is in samenwerking met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis en de polikliniek bipolaire stoornissen PsyQ Rotterdam het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 10 weken inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? Start 2 mei aanstaande. De cursus vindt iedere donderdag plaats van 16.00-18.00 uur (m.u.v. feestdagen)
Locatie: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (aanmeldingpolikjpp@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose en naam hoofdbehandelaar.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.

Bij succes zal deze cursus herhaaldelijk worden aangeboden.