Psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis

Aankondiging psycho-educatie voor jongeren met een bipolaire stoornis georganiseerd door PsyQ Rotterdam en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en van het Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.

Om deze reden is in samenwerking met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis en de polikliniek bipolaire stoornissen PsyQ Rotterdam het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 10 weken inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? Start 2 mei aanstaande. De cursus vindt iedere donderdag plaats van 16.00-18.00 uur (m.u.v. feestdagen)
Locatie: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (aanmeldingpolikjpp@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose en naam hoofdbehandelaar.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.

Bij succes zal deze cursus herhaaldelijk worden aangeboden.