Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 6 oktober

Het jaarlijkse terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen is al 15 jaar een groot succes en biedt de laatste stand van zaken op het gebied van deze aandoening. Het is tevens de plek waar behandelaars en andere zorgprofessionals, betrokken bij patiënten met bipolaire stoornissen, samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de 16e editie worden innovatieve ontwikkelingen in de behandeling van de bipolaire stoornis gepresenteerd, zowel uit eerste hand van de onderzoekers zelf, alsook in een overzicht van internationale ontwikkelingen. Daarnaast wordt de bipolaire stoornis in een bredere context geplaatst, met thema’s als werken met een psychische aandoening, het organiseren van specialistische expertise in wijkgerichte zorg en het multidisciplinair opleiden in specialistische centra. Onder leiding van Ralph Kupka wordt de zaal uitgedaagd om mee te denken en wat stof te doen opwaaien.

Op dit moment worden de sprekers uitgenodigd, maar zeer binnenkort wordt meer duidelijk over de precieze invulling van het programma.

Aanmelden kan al via de site van Benecke.