Psycho-educatie onderzoek gepubliceerd

Nadat de werkgroep psychotherapie samen met plusminus (toen nog VMDB) de vernieuwde 12-sessie psychoeducatiecursus had ontwikkeld, is er KenBiS-breed een groot implementatieonderzoek gedaan.

De resultaten daarvan zijn (met als eerste auteurs Susan Zyto en Nienke Jabben) nu gepubliceerd in het gezaghebbende International Journal of Bipolar Disorders. Hieruit blijkt dat zowel de deelnemers als de cursusleiders de vernieuwde PE-cursus goed waardeerden, en dat ook de uitbreiding van 6 naar 12 sessies haalbaar inhoudelijk verrijkend werd gevonden.

Deze studie is een mooi voorbeeld hoe in het KenBiS netwerk wordt samengewerkt, en dat dit ook tot wetenschappelijk verantwoorde resultaten kan leiden. Het IJBD is een open-access tijdschrift, dus het artikel is voor iedereen te lezen via deze link .