Genomineerden Willem Nolen Prijs 2020 bekend!

Op dinsdag 6 oktober 2020 zal namens het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen voor de zevende maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

Dit jaar zijn er drie genomineerden:

De eerste genomineerde is dr. Eva Maassen, psychiater in opleiding, die aan de Vrije Universiteit promoveerde op het proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine. Understanding and aligning Evidence Based Medicine and Patient Centered Care.’

Een belangrijk deel van dit project betrof de bipolaire stoornis, en wel vanuit meerdere perspectieven: thema’s voor wetenschappelijk onderzoek enerzijds en zorgbehoeften anderzijds. Haar promotieonderzoek omvat een bijzonder origineel pakket van studies, waarbij theorie en praktijk op elegante wijze met elkaar verbonden worden en groepen die meestal op passieve wijze met onderzoek worden geconfronteerd (als patiënt die moet deelnemen aan onderzoek, dan wel als behandelaar die moet motiveren tot deelname) nu eens actief bij onderzoeksvragen en de prioritering daarvan worden betrokken.Met haar onderzoek heeft Eva Maassen een belangrijke bijdrage geleverd om in ons land het wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse behandeling van bipolaire stoornissen dichter bij elkaar te brengen.

De tweede genomineerde is Mirjam Peters met haar boek ‘Kunst van Manie en Depressie’.
‘Kunst van Manie en Depressie’ geeft vele facetten van de bipolaire stoornis weer, gemaakt in een langere periode en weergegeven door de vele beeldende werken van Mirjam Peters. Uiteraard bevat het werken die zijn ontstaan tijdens een overduidelijke manische of depressieve episode maar er is meer dan dat. Subtiel zijn beelden van beginnende psychotische episoden, van herstel en klachtenvrije perioden.  Ook de invloeden van ingrijpende levensgebeurtenissen en het beloop daarvan zijn zichtbaar gemaakt in de beelden, herkenbaar voor velen van ons.Het boek is authentiek, uniek en bovenal waardevol voor eenieder die te maken krijgt met de gevolgen van een bipolaire stoornis. Patiënt, naastbetrokkene(n), maar ook hulpverleners, familie, vrienden en geïnteresseerden. Het kan stimuleren met beelden een nieuwe manier te vinden om om te gaan met die gevolgen. Door herkenning vergemakkelijkt dit boek de vaak moeizame communicatie over de bipolaire stoornis en aanverwante onderwerpen.

De derde genomineerde is prof. dr. Peter Goossens met zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’.

Het gerealiseerde onderzoek heeft geleid tot concrete interventiestrategieën voor verpleegkundigen om zowel patiënten als naasten beter kunnen ondersteunen in deze voor iedereen zeer ingrijpende periode. Veel (gedwongen) opnamen vanwege manie worden als traumatisch ervaren en hebben daarmee een grote invloed op de kwaliteit van leven van betrokken patiënten en hun naasten. Het is daarmee een zeer relevante en complete onderzoekscyclus die een veel grotere reikwijdte heeft dan louter de behandeling op de opnameafdelingen.

Alle nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.