Het BI-zonder onderzoek is hard op zoek naar deelnemers!

Het BI-zonder onderzoek is hard op zoek naar deelnemers!

In oktober 2020 zijn we gestart met de BI-zonder studie. De studie loopt nog tot oktober 2022.  We zijn hiervoor op zoek naar mensen van 50+ die leven met een bipolaire stoornis zonder medicijnen.

Achtergrond
In de richtlijn voor bipolaire stoornis wordt een langdurige behandeling met onderhoudsmedicatie geadviseerd om terugval te voorkomen. Echter, vooral onder 50-plussers is er een groep patiënten die met de medicatie is gestopt. Deze groep is onzichtbaar voor behandelfaciliteiten en daardoor uitgesloten van onderzoek. En dat terwijl deze mensen juist waardevolle informatie kunnen verschaffen over hoe het is om te leven met een bipolaire stoornis zonder medicatie.

Op het gebied van psychose en depressie is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van het onderbreken van medicatie en het ontwikkelen van medicatievrije behandelmogelijkheden. Op het gebied van bipolaire stoornis is hier nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, terwijl bekend is dat een aanzienlijke groep personen vrijwillig besluit om te stoppen met medicatie of nooit medicatie heeft gebruikt. Welke afweging hebben zij gemaakt toen zij tot deze keuze kwamen? Wat voor mensen zijn dit en hoe gaat het met ze? Hoe ervaren zij het te leven zonder medicijnen? Beschikken zij over specifieke strategieën om stabiel te blijven?

Doel
Uit dit onderzoek zal naar voren komen wat de klinische en persoonlijke karakteristieken zijn van de subgroep van mensen met bipolaire stoornis die uit eigen beweging met medicatie is gestopt of nooit medicijnen heeft gebruikt. Kennis hiervan kan ten goede komen aan de klinische richtlijnen voor bipolaire stoornis. Ook zou het gedeelde besluitvorming over onderhoudsmedicatie alsmede psycho-educatiecursussen kunnen verbeteren met nieuwe strategieën voor zelfmanagement. Daarnaast krijgen we meer inzicht in hoe het is om te leven met een bipolariteit zonder medicijnen. Met deze inzichten kunnen we onze behandelingen verbeteren.

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar mensen die aan de volgende 3 criteria voldoen:

· 50 jaar of ouder zijn of binnenkort 50 worden
· minimaal 5 jaar geleden een diagnose/classificatie bipolaire stoornis of manisch-depressiviteit of bipolariteit hebben gekregen (de persoon in kwestie hoeft het hier niet mee eens te zijn!)
· minimaal de afgelopen 5 jaar geen (onderhouds)medicatie heeft gebruikt voor de stemming. Slaapmedicatie is wel toegestaan.

Meer weten?
-Hieronder kunt u de flyer en de informatiebrief van de BI-zonder studie bekijken.
-Kijk voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek op https://kenniscyclus.nl/leven-met-bipolaire-stoornis-zonder-medicatie/
-Als u vragen heeft of zich wilt aanmelden, kunt u mailen: bizonder@ggzingeest.nl.
-U kunt ook bellen, een sms sturen of appen: 06-13 24 25 97 (werkmobiel onderzoeker Alexandra Beunders)

 Het BI-zonder onderzoeksteam
-Drs. Alexandra Beunders – arts in opleiding tot psychiater, promovendus, onderzoekscoördinator BI-zonder onderzoek
-Drs. Tokie Kemp – psycholoog en onderzoeksassistente BI-zonder onderzoek
-Dr. Annemiek Dols – psychiater en hoofdonderzoeker van het DOBi en het BI-zonder onderzoek
-Dr. Ir. Chris Nijboer – gezondheids(zorg)onderzoeker op gebied van gezonde leefstijl, veerkracht en ervaringsdeskundigheid
-Ing. Marieke Van Eijkelen, MA – ervaringsdeskundige