Promotie Melis Orhan

Op 6 juli aanstaande verdedigt Melis Orhan aan de VU in Amsterdam haar proefschrift ‘Balancing the highs and lows: Diagnostics, understanding and treatment of recurrence in older adults with bipolar disorder’.

Oudere patiënten met een bipolaire stoornis hebben vaak te kampen met terugvallen, zowel depressieve episoden als manische episoden. Ook tussen episoden laten veel patiënten echter ook stoornissen zien in hun dagelijks functioneren, cognitief functioneren en fysieke gezondheid. Binnen het proefschrift is gekeken naar de diagnose van de bipolaire stoornis in bredere zin, waarbij ook verschillende aspecten van het dagelijks functioneren zijn meegenomen. Ook is gekeken naar verschillende onderdelen van het fenotype van de bipolaire stoornis op latere leeftijd en hoe deze onderling met elkaar geassocieerd zijn. Gedurende COVID-19 is er ook gekeken naar terugval in deze groep en factoren die hiermee samenhangen. Ten slotte zijn er twee pilot studies uitgevoerd om de toepasbaarheid hiervan te toetsen in deze groep.

https://hdl.handle.net/1871.1/f9c5faf3-aad9-4ed6-bdbb-9ba5580f27bf