Promotie Melis Orhan

Op 6 juli aanstaande verdedigt Melis Orhan aan de VU in Amsterdam haar proefschrift ‘Balancing the highs and lows: Diagnostics, understanding and treatment of recurrence in older adults with bipolar disorder’.

Oudere patiënten met een bipolaire stoornis hebben vaak te kampen met terugvallen, zowel depressieve episoden als manische episoden. Ook tussen episoden laten veel patiënten echter ook stoornissen zien in hun dagelijks functioneren, cognitief functioneren en fysieke gezondheid. Binnen het proefschrift is gekeken naar de diagnose van de bipolaire stoornis in bredere zin, waarbij ook verschillende aspecten van het dagelijks functioneren zijn meegenomen. Ook is gekeken naar verschillende onderdelen van het fenotype van de bipolaire stoornis op latere leeftijd en hoe deze onderling met elkaar geassocieerd zijn. Gedurende COVID-19 is er ook gekeken naar terugval in deze groep en factoren die hiermee samenhangen. Ten slotte zijn er twee pilot studies uitgevoerd om de toepasbaarheid hiervan te toetsen in deze groep.

https://hdl.handle.net/1871.1/f9c5faf3-aad9-4ed6-bdbb-9ba5580f27bf

Behandelmodule ‘Leer beter slapen’

Goed slapen is voor iedereen belangrijk en voor mensen met een bipolaire stoornis in het bijzonder. Behandelmodules om goed te leren slapen zijn beschikbaar, maar sluiten vaak niet goed aan bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of lichte verstandelijke beperking (LVB). Ellen Kersten, verpleegkundig specialist GGZ en praktijkopleider VS bij GG Net heeft de behandelmodule ‘leer beter slapen’ in samenwerking met het centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe geschikt gemaakt voor deze doelgroep.

De module is geschreven voor professionals en patiënten. Het is wenselijk dat de professionals die er mee werken kennis hebben van CGT. De module is bedoeld als trainingsboek met daarbij altijd een behandelaar die de patiënt hierin behandeld/begeleid (in groeps- of individueel verband). Het boek is gebaseerd op een zelfhulpboek, dus mochten patiënten behoefte hebben om zelfstandig aan de slag te gaan dan is het zelfhulpboek slapeloosheid van Ingrid Verbeek en Ed Klip een aanrader.

De trainingsmodule Leer beter slapen (GGNet) is hier te vinden.

Promotie Bart Geerling

Op 14 september hoopt Bart Geerling te promoveren aan de Universiteit Twente op het onderwerp: De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD, Well-being Bipolar Disorder).

In het proefschrift is de ontwikkeling en het testen van de app WELLBE-BD op basis van positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornis beschreven. Daarnaast het ontwikkelen van een monitoringsapplicatie die goed aansluit bij de behoefte van patiënten. Beide applicaties zijn ontwikkeld in co-creatie met patiënten en professionals. Het WELLBE BD project bestaat uit vijf onderzoeksprojecten verdeeld over drie fasen; 1) inventarisatie van kennis en de toepassingen van PPI’s bij BS, 2) de ontwikkeling van de applicaties en 3) de eerste evaluatie van het gebruik van de applicatie.

De promotie vindt plaats op donderdag 14 september aanstaande om 16.30 uur in de prof. dr. G. Berkhoff zaal, gebouw Waaijer van de universiteit Twente.