Nieuws over de MARIO screeningsstudie!

De MARIO screeningstudie is gericht op het ontwikkelen en valideren van een screener (de MARIO-check) om stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. Deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst (5 min) en een telefonisch interview (20-30 min).

In juli verscheen er weer een nieuwsbrief over deze studie.