Promotie Anja Stevens – vrijdag 10 november

Vrijdag 10 november om 13.45 uur verdedigt Anja Stevens haar proefschrift getiteld “Bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period: Patients’ considerations, course of bipolar disorder and impact of sleep loss” aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het onderzoek had tot doel de invloed van zwangerschap op het beloop van de bipolaire stoornis te onderzoeken en meer specifiek of slaapproblemen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling een risicofactor zijn voor stemmingssymptomen in de postpartum periode bij vrouwen met een bipolaire stoornis. Daarnaast is onderzocht welke ideeën en zorgen vrouwen met een bipolaire stoornis hebben met betrekking tot gezinsplanning en zwangerschap.

Locatie: De aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105 Amsterdam). De verdediging is ook online te volgen.