Genomineerden Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen

De Willem Nolenprijs is een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs wordt dit jaar voor het eerste uitgereikt. Genomineerd zijn:

  • de documentaire ‘Dwaas en Deskundig’ van Elisabeth ter Kulve en Sanne te Pas
  • dr. Manon Hillegers voor haar onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis
  • de werkgroep die, onder leiding van dr. Raphael Schulte, een nieuwe versie heeft ontwikkeld van de psycho-educatiecursus, een behandeling bestemd voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Willem Nolen is emeritus hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks zal worden uitgereikt. Projecten die in aanmerking komen voor nominatie worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de zorg aan de bipolaire patiënt en de verspreiding van kennis over deze aandoening, op de mate waarin zij stigmatisering van de patiënt tegengaan, en op de bijdrage die zij leveren aan vroegtijdige signalering van deze stoornis.

‘Dwaas en Deskundig’ – Sanne te Pas en Elisabeth ter Kulve
In de film ‘Dwaas en Deskundig’ van documentairemaakster Sanne te Pas, onderzoekt Elisabeth ter Kulve wat de geleerden te zeggen hebben over de bipolaire stoornis waarmee zij kampt. Samen met haar neef, de bekende psychiater prof. Jim van Os, komt zij tot de ontdekking dat de opvattingen over waanzin allesbehalve eenduidig zijn, en dat er nog veel ruimte is voor onderzoek uit een onverwachte hoek: namelijk door degene die zelf een psychose heeft doorgemaakt. De opbrengst van deze documentaire wordt aangewend voor het eerste Users Research Centre, een centrum waar ervaringsdeskundigen kunnen promoveren op voor hen relevante onderwerpen.

Dr. Manon Hillegers
Dr. Manon Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater in het UMC Utrecht, verricht baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling van bipolaire stoornissen bij familiair belaste kinderen. Zij onderzoekt risicofactoren, vroege uitingen van deze ziekte, en de hersenontwikkeling van deze jongeren. Toekomstig onderzoek zal zich richten op het versterken van strategieën om effectief om te gaan met stemmingswisselingen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van steun uit het sociale netwerk rond de jongere.

Werkgroep PE cursus o.l.v. dr. Raphael Schulte
Psycho-educatie heeft als belangrijkste doelstellingen het verschaffen van inzicht in het ziektebeeld zodat acceptatie ervan makkelijker wordt, en het bevorderen van zelfredzaamheid en therapietrouw waardoor het risico voor terugval vermindert. Psycho-educatie is in Nederland inmiddels een vast onderdeel geworden van de behandeling. De eerder genoemde multidisciplinaire werkgroep heeft het bestaande aanbod aan cursussen geëvalueerd, en op basis daarvan, met inachtneming van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, een nieuwe cursus ontwikkeld. Hun gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een resultaat dat staat als een huis, en dat een fundament zal vormen voor psycho-educatie in de komende jaren.

Op 23 september zal tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in de Utrechtse Jaarbeurs de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt. Aan de prijs is een plastiek verbonden.