Willem Nolen Prijs 2014 toegekend aan werkgroep psycho-educatie

De Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2014 is toegekend aan de werkgroep psycho-educatie van het Kenniscentrum Bipolaire stoornissen onder leiding van dr. Raphael Schulte. Het is een prijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis en hun naasten.

De werkgroep psycho-educatie heeft het bestaande aanbod aan cursussen psycho-educatie geëvalueerd, en op basis daarvan, met inachtneming van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, een nieuwe cursus ontwikkeld. Dat deze vernieuwde cursus van groot belang kan zijn voor zowel alle huidige als voor toekomstige patiënten en hun familieleden, heeft volgens de jury de doorslag gegeven om aan dit initiatief de prijs toe te kennen.

De uitreiking vond plaats tijdens het 11e najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 23 september jl. in de Jaarbeurs te Utrecht.

WN-Prijs 2014

Het juryrapport spreekt van een buitengewoon belangrijk product, dat wetenschappelijk volledig onderbouwd is, en dat een duidelijk resultaat is van eensgezind groepswerk. “Een resultaat dat staat als een huis, en dat een fundament zal vormen voor psycho-educatie in de komende jaren,” aldus de jury.

De werkgroep onder leiding van Dr. Raphael Schulte (psychiater/ psychotherapeut) bestaat verder uit Dr. Elise Knoppert – van der Klein (psychiater), Dorine Postma (psychiater), Cécile Aelberts – van de Ven (ervaringsdeskundige VMDB), Tim Peetoom (klinisch psycholoog), Petra Rijper (spv/verpleegkundig specialist), Arenda Vos en Malou Stoffels (onderwijskundigen, onderwijsbureau NVvP) en Dr. Nienke Jabben (GZ-psycholoog).

De werkgroep ontving de prijs, bestaande uit een bronzen beeld dat speciaal in een eenmalige oplage is vervaardigd, uit handen van de naamgever, de emeritus hoogleraar psychiatrie Willem Nolen. Het beeld is ontworpen en vervaardigd door beeldend kunstenaar Jennifer Hoes uit Haarlem.

Genomineerden Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen

De Willem Nolenprijs is een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs wordt dit jaar voor het eerste uitgereikt. Genomineerd zijn:

  • de documentaire ‘Dwaas en Deskundig’ van Elisabeth ter Kulve en Sanne te Pas
  • dr. Manon Hillegers voor haar onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis
  • de werkgroep die, onder leiding van dr. Raphael Schulte, een nieuwe versie heeft ontwikkeld van de psycho-educatiecursus, een behandeling bestemd voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Willem Nolen is emeritus hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks zal worden uitgereikt. Projecten die in aanmerking komen voor nominatie worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verbetering van de zorg aan de bipolaire patiënt en de verspreiding van kennis over deze aandoening, op de mate waarin zij stigmatisering van de patiënt tegengaan, en op de bijdrage die zij leveren aan vroegtijdige signalering van deze stoornis.

‘Dwaas en Deskundig’ – Sanne te Pas en Elisabeth ter Kulve
In de film ‘Dwaas en Deskundig’ van documentairemaakster Sanne te Pas, onderzoekt Elisabeth ter Kulve wat de geleerden te zeggen hebben over de bipolaire stoornis waarmee zij kampt. Samen met haar neef, de bekende psychiater prof. Jim van Os, komt zij tot de ontdekking dat de opvattingen over waanzin allesbehalve eenduidig zijn, en dat er nog veel ruimte is voor onderzoek uit een onverwachte hoek: namelijk door degene die zelf een psychose heeft doorgemaakt. De opbrengst van deze documentaire wordt aangewend voor het eerste Users Research Centre, een centrum waar ervaringsdeskundigen kunnen promoveren op voor hen relevante onderwerpen.

Dr. Manon Hillegers
Dr. Manon Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater in het UMC Utrecht, verricht baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling van bipolaire stoornissen bij familiair belaste kinderen. Zij onderzoekt risicofactoren, vroege uitingen van deze ziekte, en de hersenontwikkeling van deze jongeren. Toekomstig onderzoek zal zich richten op het versterken van strategieën om effectief om te gaan met stemmingswisselingen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van steun uit het sociale netwerk rond de jongere.

Werkgroep PE cursus o.l.v. dr. Raphael Schulte
Psycho-educatie heeft als belangrijkste doelstellingen het verschaffen van inzicht in het ziektebeeld zodat acceptatie ervan makkelijker wordt, en het bevorderen van zelfredzaamheid en therapietrouw waardoor het risico voor terugval vermindert. Psycho-educatie is in Nederland inmiddels een vast onderdeel geworden van de behandeling. De eerder genoemde multidisciplinaire werkgroep heeft het bestaande aanbod aan cursussen geëvalueerd, en op basis daarvan, met inachtneming van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, een nieuwe cursus ontwikkeld. Hun gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een resultaat dat staat als een huis, en dat een fundament zal vormen voor psycho-educatie in de komende jaren.

Op 23 september zal tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in de Utrechtse Jaarbeurs de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt. Aan de prijs is een plastiek verbonden.