Disciplinegroepen

De afgelopen jaren vindt de behandeling van mensen met een bipolaire stemmingsstoornis steeds vaker plaats in generalistische behandelteams. Hiermee dreigt specialistische kennis verloren te gaan en zijn de mogelijkheden om met collega’s uit te wisselen beperkter geworden.

Om op deze ontwikkeling in te spelen zijn binnen KenBiS disciplinegroepen van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters actief geworden. Het zijn netwerken van gespecialiseerde professionals, werkzaam in de zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis. Deelnemers aan deze netwerken kunnen een beroep op elkaar doen om ervaringen, kennis en ontwikkelingen van hun specifieke werkveld met elkaar delen en zo verder bouwen aan de kwaliteit van zorg.

 • Disciplinegroep verpleegkundigen
  • Aan de disciplinegroep van verpleegkundigen nemen verpleegkundigen van verschillende opleidingsniveaus deel. Hiermee verzekeren zij zichzelf ervan dat zij door KenBiS op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen binnen KenBiS en kunnen zij benaderd kunnen worden voor deelname aan onderzoek of werkgroepen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om drie keer per jaar deel te nemen aan geaccrediteerde intercollegiale toetsing (ICT).
   Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze disciplinegroep? Meld je dan aan via info@kenbis.nl.
 • Disciplinegroep psychologen
  • De disciplinegroep psychologen komt ongeveer 3x per jaar online bij elkaar gedurende 1.5 uur. Inmiddels bestaat deze disciplinegroep uit ruim 20 deelnemers van verschillende instellingen in het land. Doel van deze disciplinegroep is het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis over de psychologische behandeling van de bipolaire stoornis. Daarnaast heeft deze disciplinegroep zich tot doel gesteld de rol van de psycholoog binnen de behandeling van de bipolaire stoornis meer bekendheid te geven en de positie van de psycholoog te versterken onder andere door meer aandacht te besteden aan (bij- en na-) scholing. Het streven is dat reeds bestaande kennis op het gebied van onderzoek en behandeling van bipolaire stoornissen op een laagdrempelige manier toegankelijk wordt voor collega’s in het werkveld. We hopen hiermee het herkennen, diagnosticeren en behandelen van de bipolaire doelgroep te verbeteren.
   Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze disciplinegroep? Meld je dan aan via info@kenbis.nl.
 • Disciplinegroep psychiaters
  • Deze disciplinegroep gaat binnenkort van start.
   Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze online disciplinegroep? Meld je dan aan via info@kenbis.nl.

Wil je meer informatie over de disciplinegroepen? Stel je vraag via info@kenbis.nl.