Scholing

Masterclass Bipolaire Stoornissen

De multidisciplinaire behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt deze masterclass jaarlijks plaats.
Lees meer over de masterclass bipolaire stoornissen.

Data en prijzen voor de masterclass 2024 zijn bekend, aanmelden is mogelijk. 
Heb je vragen over de masterclass bipolaire stoornissen? Mail dan naar masterclass@kenbis.nl.

Train de trainer cursus – psycho-educatie bipolaire stoornissen

De werkgroep psychotherapie van KenBiS heeft in samenwerking met plusminus een nieuwe psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen ontwikkeld. Voor deze PEcursus is een train de trainercursus opgezet die jaarlijks door KenBiS wordt georganiseerd. In de train the trainer cursus raakt u bekend met de theoretische achtergronden, wegwijs in het cursusmateriaal, oefent u de psycho-educatiecursus te geven en leert u omgaan met valkuilen en moeilijke situaties. Meer informatie over de train de trainer cursus.

Heb je vragen over deze training? Stuur dan een mail naar info@kenbis.nl.

Training ‘Verpleegkundige zorg aan patienten die zijn opgenomen met een acute manie’

Onderlegger voor deze training is het onderzoek en aanbevelingen uit de uitgave ‘Verpleegkundige zorg aan patiënten die zijn opgenomen met een acute manie’. Auteurs zijn Peter Goossens en Anja Stevens, beiden verbonden aan  het  SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het TOPGGz netwerk Dimence Bipolair. De aanbevelingen komen rechtstreeks voortuit de praktijk van de opnameafdeling.

De training wordt gegeven vanuit de visie dat de deelnemers van de triade professional, patiënt en naastbetrokkene een eigen en gelijkwaardige inbreng hebben. Professionals brengen evidence based kennis in (verpleegkundige aanbevelingen).
Ervaringsdeskundigen en naasten illustreren deze aanbevelingen door hun ervaringsverhaal in te brengen.

Heb je vragen over deze training? Stuur dan een mail naar info@kenbis.nl.
Meer over deze training lees je hier.

Masterclass Light

Deze masterclass light is een eendaagse cursus waar de onderwerpen diagnostiek, zelfmanagement en farmacologie ten aanzien van de bipolaire stoornis centraal staan. Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld in de specialistische ggz of de topreferente ggz. Ook binnen FACT- of vergelijkbare SGGZ teams zoals regioteams of HIC teams worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld en begeleid. De basiskennis met betrekking tot de behandeling en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis is in deze teams vaak beperkt aanwezig. Lees meer over de masterclass light.

Heb je vragen over de masterclass light? Stuur dan een mail naar masterclass@kenbis.nl.

Training ‘Goed leven met een psychische aandoening’

‘Goed leven met een psychische aandoening’ is een transdiagnostisch behandelprogramma voor mensen een ernstige psychische aandoening. Het programma is bij uitstek geschikt voor mensen met een bipolaire stoornis in de euthyme fase.

KenBiS organiseert een training voor behandelaren met interesse voor het programma en voor de positieve psychologie in het algemeen. Na afloop van de training ben je in staat om ‘Goed leven met een psychische aandoening’ uit te voeren. Je maakt kennis met verschillende positief psychologische interventies die je ook losstaand kunt toepassen. Lees hier meer over de training ‘Goed leven met een psychische aandoening’.

Data en prijzen voor de training ‘Goed leven met een psychische aandoening’ in 2024 zijn nog niet bekend. Je kunt door een mail te sturen aan info@kenbis.nl je belangstelling voor deelname in 2024 kenbaar maken.
Heb je vragen over deze cursus? Mail dan naar info@kenbis.nl.