Consultatie

De werkgroep consultatie van KenBiS is bezig met de ontwikkeling van een consultatiemodel. Op dit moment wordt de inhoud van het document getoetst.

De definitieve tekst is binnenkort hier te vinden.