Nieuws

Deelnemers gezocht voor onderzoek ‘Wat is de manie(r)?’

Geplaatst op: 10 augustus 2017 | Deel dit bericht op twitter

Rita de Velde Harsenhorst, verpleegkundig specialist in opleiding bij Dimence, verricht in het kader van haar opleiding een onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. Voor dit onderzoek komt zij graag in contact met professionals, patiënten en naastbetrokkenen die deel willen nemen aan dit onderzoek.

Informatie onderzoek ‘Wat is de manie(r)?

Het onderzoek vindt plaats tussen 1 oktober 2017 en 1 februari 2018.

 

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2017

Geplaatst op: 17 juli 2017 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of  buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Lees hier alle informatie over hoe u een kandidaat kunt voordragen voor de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen.

Masterclass Light 25 september 2017

Geplaatst op: 9 juni 2017 | Deel dit bericht op twitter

Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld in de specialistische ggz of de topreferente ggz. Toch worden steeds meer mensen na een stabiele periode verwezen naar de basisGGZ of zelfs helemaal terug naar de huisarts. De basiskennis met betrekking tot de bipolaire stoornis is daar vaak onvoldoende aanwezig.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft zich tot doel gesteld de kennis over de bipolaire stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Door het aanbieden van deze masterclass light hoopt KenBiS de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis verwezen naar de basisGGZ of de huisarts te verbeteren.

De eendaagse cursus wordt georganiseerd voor praktijkondersteuners (POH-GGZ) en verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen FACT-teams of in de basisGGZ.

Lees hier meer informatie over de masterclass light.

 

 

VMDB nieuws

Geplaatst op: 9 juni 2017 | Deel dit bericht op twitter

Wijzigingen in het bestuur van de VMDB

Dinsdag 28 maart is er bij de VMDB een extra ledenraadsvergadering gehouden. Tijdens de vergadering zijn er drie bestuursleden afgetreden. Het gaat om Henk Ekker, voorzitter, Netty Turkenburg, vice voorzitter, en Simon van Oostveen, coördinator vrijwilligers. Hierna zijn er nog twee bestuursleden afgetreden namelijk Gabrielle Donné-op den Kelder en Machiel Geleijnse.

Henk Mathijssen is door de ledenraad gekozen als aspirant voorzitter. Een definitieve benoeming als voorzitter kan pas in de najaarsvergadering van de ledenraad plaatsvinden. Henk is 57 jaar,  woonachtig in Beverwijk en vader van twee kinderen. Henk is al een aantal jaren actief als vrijwilliger bij de VMDB. Zo doet hij de planning van de lotgenotenlijn en zit ook een aantal uren per week aan de lijn. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Hierin wordt omschreven hoe goede zorg eruit ziet als je een bipolaire stoornis hebt.

Verhuizing VMDB

De VMDB is verhuisd van Utrecht naar Amersfoort. In Amersfoort op het Stationsplein 125 staat het Huis van de Gezondheid. Hier vinden we een behoorlijk aantal patiëntenverenigingen zowel gericht op somatische als op psychische beperkingen. Daarnaast is in het huis van de gezondheid Mind landelijk platform psychische gezondheid gevestigd. Voorheen was dit het fonds psychische gezondheid en het landelijk platform geestelijke gezondheidszorg. Het betreft hier de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging.

Een duidelijk voordeel van Amersfoort is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Tot slot is het financieel aantrekkelijker om de overstap naar Amersfoort te maken.  Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie:

VMDB
Stationsplein 125
3318 LE Amersfoort
Telefoon: 033-3032350

MARIO vragenlijst over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen

Geplaatst op: 26 april 2017 | Deel dit bericht op twitter

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis), en waarvan minimaal één kind tussen de 12 en 30 jaar is.

Door een aantal vragen te stellen aan ouders met stemmingsstoornis en aan kinderen van ouders met een stemmingsstoornis, willen we graag meer te weten komen over 1) of ouders hun kinderen over hun stoornis vertellen, 2) of er aandacht voor de kinderen is in hun behandelingstraject, en 3) of ouders het goed zouden vinden om hun kinderen te laten screenen op mogelijke problemen en om hun kinderen deel te laten nemen aan preventieve trainingen.

Lees hier meer over het onderzoek en de MARIO vragenlijst

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2017

Geplaatst op: 20 april 2017 | Deel dit bericht op twitter

De behandeling van en zorg voor patienten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden steeds meer betrokken bij de behandeling, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt deze masterclass jaarlijks plaats.

Ook in 2017 zal door KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen opnieuw georganiseerd worden. Inschrijven voor de masterclass is inmiddels mogelijk.
Algemene informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is hier te vinden.

World Bipolar Day 2017

Geplaatst op: 17 maart 2017 | Deel dit bericht op twitter

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh werd postuum gediagnosticeerd als mogelijk een bipolaire stoornis te hebben gehad. De boodschap van World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis en stigma tegen te gaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren.

Meer informatie over de initiatieven rond World Bipolair Day zijn hier te vinden.

Bijbetalen voor Camcolit®

Geplaatst op: 13 maart 2017 | Deel dit bericht op twitter

Voor het merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald.
Wanneer 100 tabletten worden afgeleverd moet € 12,73 worden afgerekend.
Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

De firma die Camcolit levert is veranderd. De nieuwe leverancier, Essential Pharma, heeft direct de prijs verhoogd. Helaas is dit niet tevoren gemeld, waardoor veel patiënten bij de apotheek zijn overvallen met de mededeling dat voor dit merk moet worden bijbetaald.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen vindt deze plotse wijziging onverantwoord.

In de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen uit 2015 wordt geadviseerd een merkpreparaat te gebruiken. Dat zijn Camcolit en Priadel. Hiervoor zijn verschillende redenen:
– Lithiumcarbonaat, het merkloze preparaat, bestaat in verschillende doseringen. Camcolit en Priadel bestaan alleen in tabletten van 400 mg. Het is echter geen probleem om een tablet van Camcolit of Priadel van 400 mg te breken om de gewenste dosis te verkrijgen. Een merkpreparaat leidt daarom tot minder vergissingen. Dat is belangrijk omdat fouten bij lithium tot grote problemen kunnen leiden.
– De merkpreparaten, Camcolit en Priadel, hebben een meer vertraagde afgifte. Omzetten naar een niet-merkpreparaat vereist daarom extra bloedcontroles.
– Camcolit en Priadel smaken minder vies dan lithiumcarbonaat. Veel mensen krijgen lithiumcarbonaat bijna niet weggeslikt en krijgen er een vieze smaak van in de mond. Bij een zo belangrijk medicijn dat dagelijks moet worden gebruikt, is dat zeer onwenselijk.

Wij adviseren patiënten over te stappen op Priadel, als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Voorkomen dient te worden dat zij om financiële redenen stoppen met het gebruik van lithium. Dit kan ernstige gevolgen hebben: grote schade door een manie of bijvoorbeeld suïcide in een depressieve fase.

Meer informatie over de verschillende soorten lithium op: http://www.allesoverlithium.nl/soorten-lithium/

Symposium ‘Stabiel en dan?’ SCBS Bipolaire Stoornissen Dimence 2 november 2017

Geplaatst op: 3 maart 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 2 november aanstaande organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence, het symposium ‘Stabiel en dan?.

Dit symposium voor professionals werkzaam met patiënten met een bipolaire stoornis zal zich inhoudelijk richten op de euthyme fase in de bipolaire stoornis. Wij zijn er trots op dat Ernst Bohlmeijer, hoogleraar mental health promotion, en Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen, hun medewerking zullen verlenen aan dit symposium.
Daarnaast zal Silvio van den Heuvel, onderzoeker en docent verpleegkunde en ethiek, spreken over zelfmanagement(-ondersteuning) bij een bipolaire stoornis en zal Paul Daemen, regiocoördinator van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), het onderwerp ‘Stabiel en dan?’ benaderen vanuit patiëntperspectief.
Het symposium richt zich op de patiënt met een bipolaire stoornis in de euthyme fase. Het thema zal door de verschillende sprekers vanuit veel invalshoeken belicht worden. Daarnaast zijn er workshops waarin, naast presentaties, de deelnemers ook uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan.