Nieuws

ISBD congres 2018 Mexico City

Geplaatst op: 15 maart 2018 | Deel dit bericht op twitter

Van 7 tot 10 maart 2018 werd in Mexico City het jaarlijkse congres van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) gehouden. Een altijd inspirerend en levendig congres waar de laatste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van de bipolaire stoornissen worden uitgewisseld in lezingen, cursussen en werkgroepen. Bovendien is er veel gelegenheid om bij te praten met (inter)nationale collega’s, zowel de harde kern uit de wereld van de bipolaire stoornis als ook veel nieuwkomers.

Dit jaar was er een kleine Nederlandse delegatie, die wel actief aanwezig was met lezingen:
Nomenclature of staging models in Bipolar Disorder (Ralph Kupka);
Progression of bipolar disorder in the first five years after first mania (Afra van der Markt);
Family functioning and childhood trauma (Manon Hillegers);
Monitoring of patients treated with lithium, an international survey (Mariette Nederlof);
van Gogh’s illness, results from an experts meeting (Willem Nolen);
An overview of mood disorder offspring studies (Manon Hillegers).

Verder waren er posters van Benno Haarman, Raphael Schulte en Mariette Nederlof.

Bovendien zijn Nederlandse 
onderzoekers actief in verschillende ‘Task Forces’ (Lithium, Staging, Old Age, Prodromes).

Het congres werd afgesloten met een boeiende lezing van Nassir Ghaemi over leiderschap en psychiatrische aandoeningen, met interessante inkijkjes inde ziel van beroemde levende en dode wereldleiders, waaronder ook de heer Donald T.

Al met al was de reis weer zeer de moeite waard.

 

Vacature bestuur KenBiS

Geplaatst op: 24 januari 2018 | Deel dit bericht op twitter

In verband met een vacature in het bestuur is het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar een bestuurslid.

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur is het bestuur van KenBiS op zoek naar een naastbetrokkene die zijn/haar ervaringskennis zou willen inzetten.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie is te vinden op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Het bestuur van KenBiS is samengesteld uit professionals, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene; enthousiaste mensen, die hun kennis en ervaring graag met elkaar delen.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog 8 telefonische vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter bestuur KenBiS, tel: 06-22205080/ r.kupka@ggzingeest.nl of mw. drs. Anja Stevens, secretaris bestuur KenBiS, tel: 06-12969202/ a.stevens@dimence.nl

Tot uiterlijk 23 maart 2018 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar:
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, p/a Dimence t.a.v. Tanja Dijk, Postbus 398, 7600 AJ Almelo of per e-mail: info@kenbis.nl

 

Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen geautoriseerd

Geplaatst op: 8 december 2017 | Deel dit bericht op twitter

Ruim negen maanden nadat de werkgroep Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen haar eindproduct afleverde, is deze door alle beroepsverenigingen geautoriseerd. Met een feestelijk Festival werd deze en de meeste andere stoornisspecifieke Zorgstandaarden en Generieke Modules op 30 november in Tivoli Vredenburg gepresenteerd.

Interactief met het publiek werd, onder leiding van Ralph Kupka, een dilemma uit de behandeling van de bipolaire stoornis door twee acteurs neergezet, daarbij aangevend hoe de Zorgstandaard kan helpen door gebruik te maken van zowel evidence-based als experience-based kennis.

Alle beschikbare kwaliteitsstandaarden zijn bereikbaar via een database met slimme zoekfunctie die onderlinge verbanden openlegd. Kijk eens op de website van het Kwaliteitsinstituut.

Petra D’Huy winnares Willem Nolenprijs voor bipolaire stoornissen 2017!

Geplaatst op: 21 november 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op 21 november 2017 heeft Petra D’Huy de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen ontvangen. Dit jaar waren er twee genomineerden die beiden laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden. De prijs werd uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.


Petra D’Huy werd in 1997 na afronding van haar studie communicatie getroffen door psychische problemen en uiteindelijk werd enkele jaren later de diagnose bipolaire stoornis gesteld. Ze moest hierdoor stoppen met werken en verhuisde van de Randstad naar het rustiger Zeeland.

Dit was voor haar het begin van een zoektocht naar haar ‘gebruiksaanwijzing’: “Wie ben ik en wat heb ik nodig, en vooral wat niet, om het maximale uit mijn leven te halen, samen met de bipolaire stoornis?”

Ze doet dat door met haar achtergrond als communicatiedeskundige publiekelijk aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis, onder meer via haar veel bezochte website www.Petraetcetera.nl, via haar Facebookgroep ‘Petra etcetera’, een lotgenotengroep met zo’n 800 leden, als ambassadrice voor het Fonds Psychische Gezondheid en Mind, en als regionaal contactpersoon voor de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).
Zij is hierdoor voor velen met een bipolaire kwetsbaarheid een voorbeeld en rolmodel.

De andere genomineerde was de Groningse psychiater Benno Haarman voor zijn in maart 2017 met een cum laude gehonoreerde proefschrift “The dysregulated brain; a psychoimmunological approach to bipolar disorder”.
In zijn onderzoek toonde hij aan dat er bij de bipolaire stoornis tijdens stemmingsepisodes sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit in het bloed en in de hippocampus, een gebied in de hersenen. Een belangrijke vraag daarbij is of het in de behandeling zinvol zou zijn deze ontstekingsactiviteit tegen te gaan. Als steun hiervoor vond hij dat lithium – een veelgebruikt medicijn bij bipolaire stoornissen – bij patiënten met een bipolaire stoornis onder meer een herstellend effect heeft op de immuunactiviteit. En na zijn promotieonderzoek hij gaat daarop door: hij wil nu gaan onderzoeken of een ontstekingsremmer (acetylsalicylzuur) inderdaad een gunstig effect heeft.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die nu voor de vierde keer werd uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Petra D’Huy en Benno Haarman genomineerd voor de Willem Nolenprijs voor bipolaire stoornissen 2017

Geplaatst op: 30 oktober 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op 21 november 2017 zal namens het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen voor de vierde maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt. Dit jaar zijn er twee genomineerden.

De eerste genomineerde is Petra D’Huy. Na afronding van haar studie Communicatie in 1997 werd ze getroffen door psychische problemen en uiteindelijk werd na een paar jaar de diagnose bipolaire stoornis gesteld. Ze moest hierdoor stoppen met werken en verhuisde van de Randstad naar het rustiger Zeeland. Dit was voor haar het begin van een zoektocht naar haar gebruiksaanwijzing: “Wie ben ik en wat heb ik nodig, en vooral wat niet, om het maximale uit mijn leven te halen, samen met de bipolaire stoornis?”
Ze doet dat door met haar achtergrond als communicatiedeskundige publiekelijk aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis, onder meer via haar veel bezochte website www.petraetcetera.nl, via haar Facebookgroep ‘Petra etcetera’, een lotgenotengroep met ruim 500 leden, als ambassadrice voor het Fonds Psychische Gezondheid, en als regionaal contactpersoon voor de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB). Zij is hierdoor voor velen met een bipolaire kwetsbaarheid een voorbeeld en rolmodel.

De tweede genomineerde is psychiater Benno Haarman vanwege zijn in maart 2017 met een cum laude gehonoreerde proefschrift “The dysregulated brain; a psychoimmunological approach to bipolar disorder”. In zijn onderzoek naar de activiteit van het immuunsysteem bij de bipolaire (ofwel manisch-depressieve) stoornis ging Haarman na of deze stoornis mogelijk (deels) wordt veroorzaakt door ontstekingsprocessen in delen van de hersenen. Haarman gebruikte daartoe verschillende onderzoekstechnieken, zoals PET-scan, magnetische resonantiespectroscopie en diffusietensorbeeldvorming.
In zijn onderzoek toonde hij aan dat er tijdens stemmingsepisodes in het bloed inderdaad sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit is. Ook toonde hij ontstekingsactiviteit aan in de hippocampus, een gebied in de hersenen. Een belangrijke vraag daarbij is of het in de behandeling zinvol zou zijn deze ontstekingsactiviteit tegen te gaan. Als steun hiervoor vond hij dat lithium – een veelgebruikt medicijn bij bipolaire stoornissen – een herstellend effect heeft op de immuunactiviteit in delen van de hersenen. En na zijn promotieonderzoek hij gaat daarop door: hij wil nu gaan onderzoeken of een ontstekingsremmer (acetylsalicylzuur) inderdaad een gunstig effect heeft.

Beide nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Voordrachten Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2017 – indienen kan tot 1 oktober

Geplaatst op: 27 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of  buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Lees hier alle informatie over hoe u een kandidaat kunt voordragen voor de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen.

Masterclass Bipolaire Stoornissen en Masterclass light van start!

Geplaatst op: 12 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

14e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen

Geplaatst op: 11 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op 21 november wordt in congrescentrum De Eendracht in Amersfoort het 14e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen georganiseerd. Deze inmiddels jaarlijkse traditie staat ditmaal in het teken van het multidisciplinair werken met de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen en vier Generieke Modules:
– Herstelondersteunende zorg
– Samenwerking en ondersteuning van naasten
– Bijwerkingen door geneesmiddelen
– Psychotherapie

In duopresentaties door vooraanstaande landelijke sprekers wordt steeds een van de generieke modules geïntroduceerd en toegepast op de bipolaire stoornis, strevend naar integratie van specifieke en generieke kennis. Bovendien is er naar aanleiding van de korte film “Je leven op zijn kop” een interview met een gezin dat werd geconfronteerd met de bipolaire stoornis van een van de gezinsleden. Al met al belooft het een innovatieve en inspirerende dag te worden.

Meer informatie en aanmelden.

Dringende oproep: deelnemers gezocht! Onderzoek: Wat is de manie(r)?

Geplaatst op: 11 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Mijn naam is Rita de Velde Harsenhorst en ik ben werkzaam bij Dimence. In het kader van mijn opleiding verricht ik een Delphi-onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. Het doel van het onderzoek is het bereiken van consensus onder patiënten, naastbetrokkenen en professionals over de gewenste verpleegkundige zorg aan deze patiënten.

Deelnemers

  • Ik zoek patiënten die kunnen deelnemen onder voorwaarde dat zij opgenomen zijn geweest op een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 2015 tot 2017.
  • Ik zoek naastbetrokkenen die kunnen deelnemen, wanneer zij naastbetrokkene zijn van iemand die opgenomen is geweest op een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 2015 tot 2017. Deelname is uitgesloten wanneer zij zelf opgenomen zijn geweest op een psychiatrische afdeling in de afgelopen vijf jaar. Ook is deelname uitgesloten wanneer zij werkzaam zijn of zijn geweest als professional op een psychiatrische afdeling nu of in de afgelopen tien jaar.
  • Ik zoek professionals die kunnen deelnemen, wanneer zij als professional werkzaam zijn op een gesloten opnameafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Voorwaarde voor deelname is dat zij in de periode van 2015 tot 2017 verpleegkundige zorg en/of behandeling geboden hebben aan een opgenomen patiënt met een acute manie.

Voor verdere informatie over mijn onderzoek wil ik verwijzen naar het nieuwsbericht op de website van het KenBiS.

Wat betreft het werven van patiënten en naastbetrokkenen binnen andere instellingen dan Dimence mag de behandelaar alleen mondelinge informatie verstrekken over mijn onderzoek om vervolgens te verwijzen naar de website van het KenBiS. De patiënt en/of de naastbetrokkene kan zich dan zelf aanmelden, waarna ik hen verdere informatie zal geven. Deelname vanuit alle doelgroepen wordt zeer op prijs gesteld!