Nieuws

Symposium ‘Het ontregelde brein’ 1 maart 2017 UCP/UMCG Groningen

Geplaatst op: 19 januari 2017 | Deel dit bericht op twitter

Symposium – Het Ontregelde Brein – 1 maart 2017

Er zijn de laatste jaren steeds meer aanwijzingen dat patiënten met een bipolaire stoornis, schizofrenie of een andere psychiatrische aandoening een ontregeling van hun immuunsysteem hebben. Er kan daarbij sprake zijn van een verhoogde activatie van verschillende bij de immuunreactie betrokken lichaamscellen met verhoogde afgifte van cytokines (signaalmoleculen). Deze activatie kan van invloed zijn op het serotoninemechanisme en andere biologische systemen die bij psychiatrische aandoeningen een rol spelen. Ook zijn er aanwijzingen dat ontstekingsremmende geneesmiddelen een bijkomend gunstig effect kunnen hebben in de behandeling. 

Op woensdag 1 maart 2017 organiseert het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen een symposium over neuroinflammatie bij psychiatrische stoornissen: Het Ontregelde Brein. Verschillende sprekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Medisch Centrum en de Katholieke Universiteit Leuven zullen u bijpraten over de laatste vernieuwende ontwikkelingen en inzichten in de psychiatrische ziektemechanismen.

Programma

09.45 uur      Inschrijving + koffie
10.20 uur      Opening door prof. dr. W.A. Nolen
10.30 uur      Drs. B.C.M. Haarman – “Het ontregelde brein”
10.55 uur       Drs. K. Becking – “Immuun dysregulatie in unipolaire en bipolaire depressie”
11.20 uur       Drs. I. Jonker – ”Inflammatie in psychopathologie: oorzaken en behandelopties”
11.45 uur       Prof. dr. R.A. Schoevers – “Anti-inflammatoire medicatie voor de behandeling van
stemmingsstoornissen; the proof of the pudding”
12.10 uur       Lunch
13.00 uur      Prof. dr. H.A. Drexhage – “Op weg naar een immuun-neuro-endocrien ontwikkelingsmodel voor bipolaire stoornis. Het draait allemaal om biologische evenwichtsreacties”
13.30 uur      Dr. B.J.L. Eggen – “Microglia, de immuun detectoren van het centrale zenuwstelsel”
13.55 uur       Prof. dr. J.D. Laman – “Bacterieel peptidoglycan als een factor in breinontwikkeling en ontsteking”
14.25 uur       Prof. dr. S. Claes – “Stress en inflammatie bij stemmingsstoornissen: de rol van epigenetica”
14.55 uur       Afsluiting door prof. dr. R.A. Schoevers

U wordt van harte uitgenodigd voor het symposium dat zal plaatsvinden op woensdag 1 maart a.s. in de Rode Zaal van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en V&VN. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Inschrijven kan tot 13 februari 2017. Nadere informatie en Inschrijven voor dit symposium kan door een mail te sturen aan mw. R. Bolt (r.bolt@umcg.nl).

Aansluitend aan het symposium zal Benno Haarman  zijn proefschrift “The Dysregulated Brain – A psychoimmunological approach to bipolar disorder” verdedigen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Promotie Benno Haarman

Geplaatst op: 21 december 2016 | Deel dit bericht op twitter

Benno Haarman zal op 1 maart 2017 zijn proefschrift “The Dysregulated Brain – A psychoimmunological approach to bipolar disorder” verdedigen. De openbare verdediging begint om 16.15 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Met dit proefschrift onderzocht Benno de rol van het immuunsysteem in de pathofysiologie van de bipolaire stoornis, via verschillende benaderingen.

Voorafgaand aan de verdediging organiseert het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMC Groningen een symposium over neuroinflammatie bij psychiatrische stoornissen: Het ontregelde brein. Verschillende sprekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Medisch Centrum en de Katholieke Universiteit Leuven zullen tijdens dat symposium, dat gehouden wordt in de Rode Zaal van het UMCG, spreken over de laatste vernieuwende ontwikkelingen en inzichten in de psychiatrische ziektemechanismen.

In het proefschrift stelt Benno dat voor een volledig begrip van de pathofysiologie van de bipolaire stoornis de neurobiologie van alle fysiologische niveaus bij haar verklaringen betrokken moet worden. In het eerste deel van dit proefschrift worden studies beschreven naar ontstekinggebonden genexpressie in witte bloedcellen en het acute fase-eiwit ‘C-reactive protein’. Met een nieuw ontwikkelde grafische methode ‘feature-expression heat map’ werd de relatie tussen ontstekinggebonden genexpressie en psychiatrische symptomen onderzocht. In nader onderzoek bleek dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke hypothese, ontstekinggebonden genexpressie geen diagnostische biomarker voor bipolaire stoornis, maar veeleer geassocieerd met het verkeren in een manische of depressieve episode. De biomarker ‘C-reactive protein’ zoals gemeten in de praktijk bleek niet bruikbaar om het ziektebeloop van de bipolaire stoornis te voorspellen. In het proefschrift worden de ruimtelijke en temporele complexiteit van het brein al een belangrijke verklaring aangevoerd waarom het ontwikkelen van valide biomarkers in de psychiatrie tot nu toe zo problematisch is gebleken.

In het tweede deel van het proefschrift worden de resultaten van onderzoek naar het neuroimmuunsysteem met een gecombineerde beeldvormingsstudie besproken. Hierbij ging speciale aandacht uit naar de microglia, de immuuncellen van het brein. Gesteld werd dat de gliacellen (waaronder microglia, astrocyten en oligodendrogliacellen) waarschijnlijk een belangrijke schakel in de pathofysiologie van de bipolaire stoornis vormen. Met behulp van neuroinflammatie positron emissietomografie (PET) werd aangetoond dat er daadwerkelijk neuroinflammatie in het brein van patiënten met een bipolaire stoornis is. Daarnaast werden er bij deze patiënten met magnetische resonantie spectroscopie (MRS) aanwijzingen gevonden voor een gedifferentieerde functie van microglia, waarbij sommige microglia geprogrammeerde celdood (apoptose) induceren en andere nieuwvorming van cellen (neurogenese) stimuleren. Ten slotte werd door middel van diffusietensorbeeldvorming (DTI) aanwijzingen gevonden voor een neutraliserend effect van lithium op de wittestofafwijkingen die gevonden worden bij patiënten met een bipolaire stoornis.

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van de (co)promotores prof. dr. Willem Nolen en prof. dr. Hemmo Drexhage, dr. Rixt Riemersma – Van der Lek en dr. Huib Burger. Benno Haarman (1978) is als onderzoeker werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen en als psychiater en hoofd behandelzaken van de afdeling Stemming- en Angststoornissen bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMC Groningen.

 

Oproep voor deelname aan korte enquête over lithium-monitoring in de dagelijkse praktijk.

Geplaatst op: 4 december 2016 | Deel dit bericht op twitter

Op de KenBiS Klinisch Wetenschappelijke Vergadering in september 2016 heeft Mariette Nederlof, MSc, een internationaal onderzoek geïntroduceerd naar de monitoring van lithiumbehandeling in de dagelijkse praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Vakgroep Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Zoals toen aangekondigd worden behandelaars die lithium voorschrijven graag uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Hoe kunt u bijdragen aan dit onderzoek?
U wordt gevraagd een korte enquête in te vullen, die u kunt vinden op de website www.bit.ly/lithiumsurvey.
De enquête is Engelstalig vanwege het internationale karakter van de studie. Deelname is geheel anoniem en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

KenBiS Willem Nolen Prijs 2016 uitgereikt aan Susan Zyto

Geplaatst op: 23 november 2016 | Deel dit bericht op twitter

Bij zijn emeritaat in 2013 heeft professor Willem Nolen samen met KenBiS een prijs ingesteld voor initiatieven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen, en producten of voorstellen die in het afgelopen jaar hebben geleid tot betere zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis of hun naastbetrokkenen.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de initiatiefnemer van een dergelijk project. wnp
De prijs wordt aangekondigd via de KenBiS website en voordrachten voor de prijs komen dan ook veelal vanuit de brede kring van KenBiS en VMDB.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door de kunstenares Jennifer Hoes.

Uit de voordrachten die dit jaar zijn ingestuurd heeft de jury, voor 2016 bestaande uit Eric Spierings namens de VMDB, Koen Grootens namens de KenBiS deelnemersraad, en Ralph Kupka als voorzitter van KenBiS, zoals gebruikelijk drie personen genomineerd.

De prijsuitreiking vond op 22 november plaats tijdens het 13e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dr. Rocco Hoekstra, psychiater bij Antes in Rotterdam, is genomineerd vanwege zijn initiatief voor het in 2015 oprichten van de website “Alles over Lithium”. Op deze website staat naast algemene informatie voor Lithium gebruikers en naastbetrokkenen, ook specifieke informatie voor huisartsen, omdat in de praktijk blijkt dat veel huisartsen niet over voldoende kennis beschikken over Lithium. Een panel met deskundigen is beschikbaar via de website voor patiënten, naastbetrokkenen en huisartsen. Rocco Hoekstra is al lang actief in de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis.

Hij actualiseerde het voorlichtingsboek van wijlen Hans Kamp, ooit de oprichter van de roemruchte Lithiumplus Werkgroep, en is ook al lang actief binnen het kenniscentrum KenBiS. Met de website “Alles over Lithium” doet hij op en innovatieve manier aan kennisverspreiding en verbetering van de zorg.

Dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog in het UMC-Utrecht, is genomineerd voor haar onderzoek “At risk for bipolar disorder”, waarop zij in 2015 in Groningen promoveerde. Zij deed haar onderzoek in het UMC Utrecht in het kader van het grote project Kinderen van Bipolaire Ouders, kortweg KBO, onder leiding van Manon Hillegers en Willem Nolen. Zij treedt daarmee in een groeiende reeks van succesvolle promovendi. Dit onderzoeksproject, dat al meer dan 15 jaar loopt, heeft belangwekkende informatie opgeleverd over de risico’s voor kinderen van iemand met een bipolaire stoornis. Het geeft daarmee antwoorden op de vele vragen die hieromtrent leven, zowel in de wetenschappelijke wereld als onder patiënten en hun familie. Na afronding van haar promotie is Esther werkzaam in het UMC Utrecht als clinicus en als postdoc bij de het Purpose onderzoek, een Europese omega-3-vetzuur trial bij jongeren met verhoogd risico op psychotische stoornissen.

Drs. Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord, is genomineerd vanwege haar onderzoek “A combined group and individual functional remediation program for patients with bipolar I disorder”. Tijdens haar opleiding tot klinisch neuropsycholoog werd zij geconfronteerd met de cognitieve functiestoornissen die mensen met een bipolaire stoornis kunnen hebben, ook als ze weer uit een ziekte-episode zijn. Het intrigeerde haar, ook omdat er vooralsnog weinig behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Zij ontwikkelde een geheel nieuwe behandelmodule, bestaande uit zes groepssessies met patiënten en hun partner, en zes individuele sessies. Doel van deze behandeling was om patiënten meer grip te laten krijgen op hun aandachts- concentratie en geheugenproblemen, en om ook hun partners meer inzicht daarover te geven. De pilotstudie die zij opzette en uitvoerde leidde opvallend snel tot een mooie publicatie in het Journal of Affective Disorders. Het is een innovatief en veelbelovend behandelmodel dat het verdient om verder uitgewerkt te worden.

De jury heeft besloten om de prijs uit te reiken aan Susan Zyto. De jury prijst haar initiatief om een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen op het gebied van cognitieve functiestoornissen bij mensen met een bipolaire stoornis, en deze meteen op voortvarende wijze te onderzoeken. Wij hopen ook dat deze Willem Nolen Prijs een aanmoediging zal vormen om op deze ingeslagen weg verder te gaan.

 

 

 

Boek ‘GGZ-verpleegkunde in de praktijk’

Geplaatst op: 15 september 2016 | Deel dit bericht op twitter

Op 16 juni 2016 werd tijdens het Nationaal congres GGZ verpleegkunde het boek ‘ GGZ-verpleegkunde in de praktijk’  gepresenteerd. Onder redactie van prof. dr. Berno van Meijel werden experts gevraagd om uitgaande van concrete situaties uit de alledaagse GGZ verpleegkunde praktijk interventies of interventieprogramma’s uit te werken waar verpleegkundigen een centrale rol vervullen in de uitvoering. 

Ten aanzien van de doelgroep patiënten met een bipolaire stoornis willen we er graag twee hoofdstukken uitlichten: 

De lifechart methode
Auteurs Peter Goossens, Bart Geerling & Micha van Bendegem beschrijft aan de hand van een casus de toepassing van de life chart als onderdeel van zelfmanagement educatie en ondersteuning. Op een zeer praktische wijze lichten de auteurs de verschillende toepassingsmogelijkheden toe van zowel de retrospectieve als de prospectieve life chart. De tekst is doorspekt met praktische tips en trics en geeft verpleegkundige goede handvatten bij het implementeren en toepassen van deze methode.

 

Zorg in Samenwerking, een collaborative care-programma
Auteurs Nienke van der Voort en Berno van Meijel beschrijven de onderdelen en de toepassing van het programma zorg in samenwerking, een effectief gebleken behandelprogramma dat de kwaliteit van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis verbetert. In dit hoofdstuk geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek maar een handzame beschrijving die verpleegkundigen kan ondersteunen bij het uitvoeren van Zorg in Samenwerking.

Naast deze hoofdstukken zijn er nog een twintigtal interventies of interventieporgramma’s uitgeschreven in het boek.
Informatie is beschikbaar op: https://www.tijdstroom.nl/boek/ggz-verpleegkunde-in-de-praktijk#.V8wLMBQ4Xm0

 

 

Terugblik ISBD/ISAD congres 2016 Amsterdam

Geplaatst op: 15 september 2016 | Deel dit bericht op twitter

Groot internationaal Congres ISBD-ISAD in de VU in Amsterdam
door Ralph Kupka

Van 13 tot 16 juli werd in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam het grootste internationale congres over stemmingsstoornissen gehouden onder de titel ‘Challenging Mood’.
Het jaarlijkse congres werd voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door de International Society for Bipolar Disorder (ISBD) en de International Society for Affective Disorder (ISAD), en draaide dan ook helemaal om bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen.

Er was een record aantal van 1160 bezoekers uit alle delen van de wereld. Onder hen ook 50 ervaringsdeskundigen die zich hadden ingeschreven voor de ‘Expert by Experience’ track. Deze reeks van symposia, die door het hele programma heen liep, was speciaal georganiseerd voor en door zowel professionals als ervaringsdeskundigen. Hiermee was in 2015 begonnen op het ISBD congres in Toronto en was daar zeer succesvol gebleken. Vanuit Nederland nam er een groep van 20 ervaringsdeskundigen hieraan deel. Vier van hen werden hiervoor volledig gesubsidieerd door KenBiS en NedKAD. Er is op deze congressen altijd een levendige interactie tussen alle deelnemers, omdat velen elkaar kennen en het altijd erg leuk is om bevriende collega’s uit de hele wereld weer te zien. De aanwezigheid van zoveel enthousiaste ervaringsdeskundigen gaf daaraan een extra impuls, zoals tijdens de symposia als tijdens de informele momenten tussendoor.

In het openingsprogramma werd aandacht besteed aan de psychiatrische problematiek van van Gogh, waarover in het van Gogh museum in diezelfde dagen een tentoonstelling werd geopend. Ook was er een lezing van veteraan Prof. Jules Angst uit Zurich, inmiddels ver in de 80, die daarin de vraag stelde of het achteraf gezien verstandig was geweest om in 1966 de bipolaire en de unipolaire stemmingsstoornissen van elkaar te onderscheiden, gegeven de vele naadloze overgangen die hij vervolgens zelf heeft gevonden in zijn langdurige cohortstudies. Het antwoord was: ja, toch wel, maar dan met inbegrip van de nauwkeurige beschrijvingen van deze grijze overgangsgebieden.

De symposia bestreken zowel klinische als basale onderwerpen, met dagelijks meerdere plenaire lezingen. Op zaterdag was er parallel aan de wetenschappelijke lezingen een speciaal programma voor niet-professionals, met name patiënten en betrokkenen, de ‘advocacy day’. Dit onderdeel was georganiseerd door KenBiS en NedKAD. Prachtige lezingen van Steven Groothuis, Claudi Bockting, Gin Mahli, Brenda Penninx, Manon Hillegers, Silvio van den Heuvel, Elisabeth ter Kulve en Peter Oostelbos trokken deze dag een groot publiek.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd congres. Voor mij persoonlijk was het bovendien een groot plezier dat het congres zo succesvol plaatsvond in mijn thuisbasis, de Vrije Universiteit.

 

Training collaborative care voor patiënten met een bipolaire stoornis

Geplaatst op: 19 juli 2016 | Deel dit bericht op twitter

Collaborative care is een interventie die bestaat uit verschillende elementen die gericht zijn op het versterken van zelfmanagement. Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat collaborative care effectief is. Patiënten bleken significant minder lang depressieve symptomen te hebben gedurende een jaar, en ook bleek dat deze patiënten bij de meting van 12 maanden, minder ernstig depressief waren dan patiënten in de controlegroep. Ook werd positief effect gevonden op functioneren en (een deelgebied van) kwaliteit van leven.

Op 7 november wordt deze training georganiseerd in Utrecht door door In Holland Academy. Meer informatie vindt u hier.

Hebt u vragen over de training of wilt u een persoonlijk studieadvies? Neemt u dan contact op met opleidingscoördinator Nienke van der Voort via T: 06 8115 2652 of E: nienke.vandervoort2@inholland.nl.

Tentoonstelling ‘De waanzin nabij’ – 15-7 t/m 25-09 in het Van Gogh Museum

Geplaatst op: 19 juli 2016 | Deel dit bericht op twitter

Waarom sneed Van Gogh zijn oor af? Aan welke ziekte leed hij precies? En waarom pleegde hij zelfmoord? Voor het eerst wijdt het Van Gogh Museum met ‘De waanzin nabij’ een tentoonstelling aan Van Gogh en zijn ziekte.

De waanzin nabij neemt je mee naar de laatste anderhalf jaar van Van Goghs leven. Schilderijen en tekeningen vertellen het verhaal van de strijd tegen zijn ziekte. Een pas ontdekt briefje met tekeningen laat zien dat Van Gogh zijn hele oor afsneed. Dit oorincident wordt in de tentoonstelling gereconstrueerd aan de hand van deze tekening, getuigenissen en brieven.

Op 14 en 15 september 2016 organiseert het Van Gogh Museum een Engelstalig symposium over Van Gogh en zijn ziekte, in relatie tot de tentoonstelling ‘De waanzin nabij’.

Waaraan leed hij precies? Kunnen we tot een gemeenschappelijke diagnose komen? Voegt inzicht over zijn ziekte iets toe aan onze kennis over zijn artistieke prestatie? Is er een relatie tussen creativiteit en waanzin? Elk vraagstuk zal gevolgd worden door een levendige discussie tussen medici, psychologen en kunsthistorici, en ook het publiek krijgt gelegenheid te reageren.

 

KenBiS nieuwsbrief juni 2016

Geplaatst op: 14 juni 2016 | Deel dit bericht op twitter

Maandag 13 juni verscheen de tweede nieuwsbrief van KenBiS. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de publieksdag van het ISBD/ISAD congres in Amsterdam van 13-16 juli en de masterclass bipolaire stoornissen.

Lees hier de KenBiS nieuwsbrief van juni 2016.

Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Schrijf u dan in via de site.

Publieksdag Internationaal Congres Depressies & Bipolaire Stoornissen

Geplaatst op: 10 juni 2016 | Deel dit bericht op twitter

Van 13 t/m 16 juli 2016 is in Amsterdam het internationale ISBD-ISAD congres getiteld ‘Challenging Moods’. Het is wereldwijd het belangrijkste en grootste congres over stemmingsstoornissen en wordt georganiseerd door twee gezaghebbende internationale organisaties: de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en de International Society for Affective Disorders (ISAD).

De (VMDB en Depressie Vereniging zijn als Nederlandse patiëntenverenigingen intensief betrokken bij de organisatie.

• Expert by Experience tracks. Voor een beperkte groep ervaringsdeskundigen is deelname aan het gehele congres voor een sterk gereduceerd tarief van €55,- mogelijk. Raadpleeg de ISBD-ISAD website voor meer informatie en registratie over de expert tracks.

• Op zaterdag 16 juli is er speciaal voor patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden, op de zgn. Advocacy Day een publieksprogramma samengesteld o.a. gericht op informatie over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren.

Programma Advocacy Day 16 juli
08.30 uur – Registratie

09.30 uur – Just Do It: Behavioral Activation in Depressive and Bipolar Disorders
Stefan Groothuis, olympisch kampioen schaatsen en ervaringsdeskundige Depressie Vereniging (onder voorbehoud)
Prof. Claudi Bockting hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Utrecht
Prof. Gin Malhi, hoogleraar Stemmingsstoornissen, Universiteit van Sydney.

11.00 uur 
– Pauze

11.30 uur
– Sad facts about the course of depression: a synopsis of key NESDA findings
Prof. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, VU Medisch Centrum.

12.10 uur – What can we learn from bipolar offspring studies?
Dr. Manon Hillegers, psychiater en senior onderzoeker, UMC Utrecht

12.50 uur – Pauze

13.30 uur – Patient Participation in Research
Verscheidene Nederlandse en buitenlandse sprekers: in TED-achtige pitches en een paneldiscussie wordt nagedacht over verdergaande patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek naar stemmingsstoornissen
of
Patient self-management and functional recovery in unipolar and bipolar disorders
Silvio van den Heuvel, onderzoeker, Dimence/Saxion Universiteit
Elisabeth ter Kulve, ervaringsdeskundige, VMDB
Peter Oostelbos, ervaringsdeskundige, Depressie Vereniging

15.00 uur – Ontmoeting internationale patiëntenverenigingen voor stemmingsstoornissen

16.00 uur – Einde

Vanwege het internationale karakter worden de presentaties in het Engels gegeven, met een simultane vertaling naar het Nederlands.

Informatie
Meer uitgebreide informatie is te vinden op de ISBD 2016 congres website onder Scientific Program, Advocacy Day Program.

Voor wie?
Dit programma is bedoeld voor patiënten, naasten en andere geïnteresseerden.

Waar?
Hoofdgebouw van Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aanmelden
Direct online registreren via deze link (ook op Advocacy Day Program pagina). Vooraf registreren en betalen kan tot 5 juli 2016. Op de dag zelf registreren op de locatie VU hoofdgebouw en contant betalen (pinnen niet mogelijk).

Kosten
De kosten voor deelname aan bovenstaand programma zijn slechts €20. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid.

Bevestiging
U krijgt uiterlijk 11 juli 2016 per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Gegevens
Datum: 16 juli van 08.30 uur tot 16.00 uur
Kosten: €20
Website: http://www.isbd2016.com/scientific-program/advocacy-day-program