Nieuws

Voordrachten Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2017 – indienen kan tot 1 oktober

Geplaatst op: 27 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of  buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Lees hier alle informatie over hoe u een kandidaat kunt voordragen voor de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen.

Masterclass Bipolaire Stoornissen en Masterclass light van start!

Geplaatst op: 12 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

14e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen

Geplaatst op: 11 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op 21 november wordt in congrescentrum De Eendracht in Amersfoort het 14e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen georganiseerd. Deze inmiddels jaarlijkse traditie staat ditmaal in het teken van het multidisciplinair werken met de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen en vier Generieke Modules:
– Herstelondersteunende zorg
– Samenwerking en ondersteuning van naasten
– Bijwerkingen door geneesmiddelen
– Psychotherapie

In duopresentaties door vooraanstaande landelijke sprekers wordt steeds een van de generieke modules geïntroduceerd en toegepast op de bipolaire stoornis, strevend naar integratie van specifieke en generieke kennis. Bovendien is er naar aanleiding van de korte film “Je leven op zijn kop” een interview met een gezin dat werd geconfronteerd met de bipolaire stoornis van een van de gezinsleden. Al met al belooft het een innovatieve en inspirerende dag te worden.

Meer informatie en aanmelden.

Dringende oproep: deelnemers gezocht! Onderzoek: Wat is de manie(r)?

Geplaatst op: 11 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Mijn naam is Rita de Velde Harsenhorst en ik ben werkzaam bij Dimence. In het kader van mijn opleiding verricht ik een Delphi-onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. Het doel van het onderzoek is het bereiken van consensus onder patiënten, naastbetrokkenen en professionals over de gewenste verpleegkundige zorg aan deze patiënten.

Deelnemers

  • Ik zoek patiënten die kunnen deelnemen onder voorwaarde dat zij opgenomen zijn geweest op een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 2015 tot 2017.
  • Ik zoek naastbetrokkenen die kunnen deelnemen, wanneer zij naastbetrokkene zijn van iemand die opgenomen is geweest op een gesloten afdeling vanwege een acute manie in de periode van 2015 tot 2017. Deelname is uitgesloten wanneer zij zelf opgenomen zijn geweest op een psychiatrische afdeling in de afgelopen vijf jaar. Ook is deelname uitgesloten wanneer zij werkzaam zijn of zijn geweest als professional op een psychiatrische afdeling nu of in de afgelopen tien jaar.
  • Ik zoek professionals die kunnen deelnemen, wanneer zij als professional werkzaam zijn op een gesloten opnameafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Voorwaarde voor deelname is dat zij in de periode van 2015 tot 2017 verpleegkundige zorg en/of behandeling geboden hebben aan een opgenomen patiënt met een acute manie.

Voor verdere informatie over mijn onderzoek wil ik verwijzen naar het nieuwsbericht op de website van het KenBiS.

Wat betreft het werven van patiënten en naastbetrokkenen binnen andere instellingen dan Dimence mag de behandelaar alleen mondelinge informatie verstrekken over mijn onderzoek om vervolgens te verwijzen naar de website van het KenBiS. De patiënt en/of de naastbetrokkene kan zich dan zelf aanmelden, waarna ik hen verdere informatie zal geven. Deelname vanuit alle doelgroepen wordt zeer op prijs gesteld!

Symposium ‘Stabiel en dan?’ SCBS Bipolaire Stoornissen Dimence 2 november 2017

Geplaatst op: 7 september 2017 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 2 november aanstaande organiseert het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence, het symposium ‘Stabiel en dan?.

Dit symposium voor professionals werkzaam met patiënten met een bipolaire stoornis zal zich inhoudelijk richten op de euthyme fase in de bipolaire stoornis. Wij zijn er trots op dat Gerben Westerhof, hoogleraar narratieve psychologie en technologie, en Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen, hun medewerking zullen verlenen aan dit symposium.
Daarnaast zal Silvio van den Heuvel, onderzoeker en docent verpleegkunde en ethiek, spreken over zelfmanagement(-ondersteuning) bij een bipolaire stoornis en zal Paul Daemen, regiocoördinator van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), het onderwerp ‘Stabiel en dan?’ benaderen vanuit patiëntperspectief.
Het symposium richt zich op de patiënt met een bipolaire stoornis in de euthyme fase. Het thema zal door de verschillende sprekers vanuit veel invalshoeken belicht worden. Daarnaast zijn er workshops waarin, naast presentaties, de deelnemers ook uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan.

Deelnemers gezocht voor onderzoek ‘Wat is de manie(r)?’

Geplaatst op: 10 augustus 2017 | Deel dit bericht op twitter

Rita de Velde Harsenhorst, verpleegkundig specialist in opleiding bij Dimence, verricht in het kader van haar opleiding een onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. Voor dit onderzoek komt zij graag in contact met professionals, patiënten en naastbetrokkenen die deel willen nemen aan dit onderzoek.

Informatie onderzoek ‘Wat is de manie(r)?

Het onderzoek vindt plaats tussen 1 oktober 2017 en 1 februari 2018.

 

Masterclass Light 25 september 2017

Geplaatst op: 9 juni 2017 | Deel dit bericht op twitter

Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld in de specialistische ggz of de topreferente ggz. Toch worden steeds meer mensen na een stabiele periode verwezen naar de basisGGZ of zelfs helemaal terug naar de huisarts. De basiskennis met betrekking tot de bipolaire stoornis is daar vaak onvoldoende aanwezig.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft zich tot doel gesteld de kennis over de bipolaire stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Door het aanbieden van deze masterclass light hoopt KenBiS de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis verwezen naar de basisGGZ of de huisarts te verbeteren.

De eendaagse cursus wordt georganiseerd voor praktijkondersteuners (POH-GGZ) en verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen FACT-teams of in de basisGGZ.

Lees hier meer informatie over de masterclass light.

 

 

VMDB nieuws

Geplaatst op: 9 juni 2017 | Deel dit bericht op twitter

Wijzigingen in het bestuur van de VMDB

Dinsdag 28 maart is er bij de VMDB een extra ledenraadsvergadering gehouden. Tijdens de vergadering zijn er drie bestuursleden afgetreden. Het gaat om Henk Ekker, voorzitter, Netty Turkenburg, vice voorzitter, en Simon van Oostveen, coördinator vrijwilligers. Hierna zijn er nog twee bestuursleden afgetreden namelijk Gabrielle Donné-op den Kelder en Machiel Geleijnse.

Henk Mathijssen is door de ledenraad gekozen als aspirant voorzitter. Een definitieve benoeming als voorzitter kan pas in de najaarsvergadering van de ledenraad plaatsvinden. Henk is 57 jaar,  woonachtig in Beverwijk en vader van twee kinderen. Henk is al een aantal jaren actief als vrijwilliger bij de VMDB. Zo doet hij de planning van de lotgenotenlijn en zit ook een aantal uren per week aan de lijn. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Hierin wordt omschreven hoe goede zorg eruit ziet als je een bipolaire stoornis hebt.

Verhuizing VMDB

De VMDB is verhuisd van Utrecht naar Amersfoort. In Amersfoort op het Stationsplein 125 staat het Huis van de Gezondheid. Hier vinden we een behoorlijk aantal patiëntenverenigingen zowel gericht op somatische als op psychische beperkingen. Daarnaast is in het huis van de gezondheid Mind landelijk platform psychische gezondheid gevestigd. Voorheen was dit het fonds psychische gezondheid en het landelijk platform geestelijke gezondheidszorg. Het betreft hier de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging.

Een duidelijk voordeel van Amersfoort is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Tot slot is het financieel aantrekkelijker om de overstap naar Amersfoort te maken.  Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie:

VMDB
Stationsplein 125
3318 LE Amersfoort
Telefoon: 033-3032350

MARIO vragenlijst over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen

Geplaatst op: 26 april 2017 | Deel dit bericht op twitter

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis), en waarvan minimaal één kind tussen de 12 en 30 jaar is.

Door een aantal vragen te stellen aan ouders met stemmingsstoornis en aan kinderen van ouders met een stemmingsstoornis, willen we graag meer te weten komen over 1) of ouders hun kinderen over hun stoornis vertellen, 2) of er aandacht voor de kinderen is in hun behandelingstraject, en 3) of ouders het goed zouden vinden om hun kinderen te laten screenen op mogelijke problemen en om hun kinderen deel te laten nemen aan preventieve trainingen.

Lees hier meer over het onderzoek en de MARIO vragenlijst

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2017

Geplaatst op: 20 april 2017 | Deel dit bericht op twitter

De behandeling van en zorg voor patienten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden steeds meer betrokken bij de behandeling, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt deze masterclass jaarlijks plaats.

Ook in 2017 zal door KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen opnieuw georganiseerd worden. Inschrijven voor de masterclass is inmiddels mogelijk.
Algemene informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is hier te vinden.