Deelnemers gezocht voor de SAM Studie

Na een jeugdtrauma zorgen aanpassingen in het DNA voor veerkrachtige reacties op stress in de toekomst. Maar bij mensen met jeugdtrauma die depressies ontwikkelen, blijken deze genetische aanpassingen niet plaats te vinden. De genen die belangrijk zijn voor onze veerkracht, zijn bij hen minder actief. De SAM studie onderzoekt of deze genetische aanpassing alsnog te maken is door traumatherapie (zoals EMDR, NET of exposure) te combineren met het medicijn SAMe. De verwachting is dat hierdoor depressieve klachten afnemen en veerkracht duurzaam bevorderd wordt. Hiermee wordt een nieuwe behandeling onderzocht voor mensen met een jeugdtrauma, die veel last hebben van depressieve episodes.

We hebben inmiddels een heel aantal patiënten met goed gevolg kunnen behandelen. We zijn blij met dit resultaat, maar zoeken nog altijd nieuwe deelnemers! Het onderzoek loopt nog tot in de zomer van 2022.

Wie kunnen er meedoen?
Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die op moment van deelname last hebben van een depressieve episode, en die daarnaast een jeugdtrauma hebben meegemaakt.

Wat houdt deelname in?
– 12 weken dagelijks medicatie (SAMe of placebo)
– 12x wekelijks traumatherapie met vooraf een korte vragenlijst in het UMC Utrecht
– 2x bloedafname bij het UMC Utrecht en 1x een interview
– 6 maanden 1x per maand een online vragenlijst

Interesse of vragen?
Neem contact op met het onderzoeksteam via SAM@umcutrecht.nl, bel naar 06-50177805 of kijk op de website van de SAM studie

Jannis Kraiss wint de Willem Nolen Prijs 2021!

Tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen werd voor de 8e maal de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen uitgereikt. Ditmaal werd de prijs uitgereikt aan Jannis Kraiss voor zijn proefschrift over de effecten van de positieve psychologie cursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’.

De jury is erg onder de indruk van het proefschrift, met name vanwege de positieve bevindingen en de implementeerbaarheid. De feedback die Jannis gekregen heeft van de vele deelnemende centra is dat zij door willen gaan met het aanbieden van de cursus. Het is prachtig wanneer de uitkomsten leiden tot implementatie in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis. De jury hoopt met het toekennen van de prijs een boost te geven aan de cursus zodat deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd zal worden in veel instellingen waar patiënten met een bipolaire stoornis behandeld worden.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door kunstenares Jennifer Hoes.

Verder waren dit jaar genomineerd:
Annemiek Dols en Moniek van Dijk voor hun boek ‘Koorddansers’ en Fionneke Bos voor haar proefschrift over de toepassing van de experience sampling methode (ESM) in de psychiatrie – onder meer bij patiënten met een rapid cycling bipolaire stoornis.

De uitreiking is terug te zien op de website van KenBiS.

 

Boek Petra etcetera – leven met een bipolaire stoornis

Zijn mensen die een bipolaire stoornis hebben en, zoals ik, ook in een psychose belanden, niet erg gevaarlijk? Het beeld wordt vaak geschetst dat ze onbetrouwbaar zijn en onverwachte dingen doen, maar iemand met een psychische aandoening is zo gek nog niet.

Ik ben meer dan mijn diagnose en dit boek is meer dan een herstelverhaal. Je kan het een autobiografisch zelfhulpboek voor ervaringsgenoten noemen, vol (praktische) informatie, verwijzingen naar websites, onderzoeken, personen en andere boeken. Mijn boek gaat over ziek zijn, een diagnose krijgen, stabiel worden en herstellen. Ook komen (direct)betrokkenen aan het woord, want een bipolaire stoornis heb je niet alleen.

Petra d’Huy (1974) is binnen de ggz-wereld bekend als Petra etcetera. In dit boek heeft ze alle kennis die ze de afgelopen twintig jaar heeft opgedaan verzameld. Petra beheert de website petraetcetera.com en een grote, besloten Facebookgroep waar mensen elkaar steun en tips geven. In 2017 won ze de Willem Nolenprijs.

De opbrengst van dit boek gaat naar de stichting Petra etcetera die zich inzet om mensen te helpen in hun herstel en om ervaringsgenoten, (direct)betrokkenen en behandelaars met elkaar te verbinden.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Tobi Vroegh en via deze link kun je het boek bestellen:
https://tobivroegh.nl/product/petra-etcetera/