Journal Club

De Journal Club is een reeks bijeenkomsten waarin relevante, actuele literatuur wordt besproken op het gebied van bipolaire stoornissen. Het doel van de bijeenkomsten is het kritisch leren beschouwen van artikelen, een platform voor ontmoeting en een plek om inspiratie op te doen voor eigen onderzoek.

Journal Club Bipolaire Stoornissen: meedoen? 
Vanaf april 2022 start een tweede reeks van de journal club. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

Met een groep van 8 onderzoekers hebben wij afgelopen maanden actuele en relevante artikelen met elkaar besproken in een journal club. Dit was een succes, dus een tweede reeks volgt. We starten in april, eens in de vier weken op donderdagavond. Zowel beginnende als ervaren onderzoekers zijn van harte welkom om aan te sluiten. Voor promovendi kan de journal club meetellen als ECTS.

Interesse? Stuur ons een bericht voor meer informatie:
Roanne Glas (r.glas@altrecht.nl) en Rosalie Beekman (r.beekman@altrecht.nl)


Voor wie is de Journal Club?

Voor collega’s die affiniteit hebben met bipolaire stoornissen en interesse hebben in onderzoek.

Hoe werkt het?
Deelnemers bereiden om de beurt een artikelbespreking voor over een artikel naar keuze, bijvoorbeeld:
1.een artikel dat een belangrijke of recente bijdrage heeft geleverd aan ontwikkelingen in jouw onderzoeksgebied op het gebied van bipolaire stoornissen
2.een artikel dat methodologisch interessant is of vragen oproept

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voor elke bijeenkomst het artikel dat besproken wordt lezen. Verder bereid je eenmaal een bespreking voor. Je verwacht dat je de meeste sessies aanwezig kunt zijn.

Wanneer en waar komt de Journal Club samen?
Als de bijeenkomsten op locatie georganiseerd kunnen worden komt de Journal Club samen bij Altrecht – Willem Arntz Huis – Utrecht, vergaderzaal 6. De bijeenkomsten worden hybride georganiseerd en zijn dus ook digitaal te volgen.

Hoe kun je je aanmelden?
Aanmelden kan door een mail te sturen aan Roanne Glas (r.glas@altrecht.nl) of Rosalie Beekman (r.beekman@altrecht.nl).