Bestuur

Prof.dr. R.W. (Ralph) Kupka, voorzitter

kupkaIk ben Ralph Kupka en werk als psychiater bij GGZ inGeest (Amsterdam; Hoofddorp) en Altrecht (Utrecht). Daarnaast ben ik als hoogleraar Bipolaire Stoornissen verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam). Ik heb eerder gewerkt in het AMC en het UMC Utrecht. Ik hou me al ruim 20 jaar bezig met bipolaire stemmingsstoornissen in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Ik vind het belangrijk om kennis over deze aandoening te verspreiden onder professionals, patiënten en naastbetrokkenen, en geeft dus veel lezingen, schrijf artikelen en boeken, en geef colleges aan studenten geneeskunde en psychologie. Als voorzitter van de richtlijncommissie en van het Kenniscentrum kan ik bijdragen aan het steeds verder verbeteren van de zorg in ons land. Het is een groot voorrecht om al deze werkzaamheden en invalshoeken te kunnen combineren. In mijn vrije tijd trek ik er op uit met mijn gezin (wij reizen graag naar verre landen), speel ik piano, fiets door de natuur en sleutel af en toe met een goede vriend aan mijn oude Jaguar.

Dr. R. (Ronald) Vonk, penningmeester

r-vonk-kenbisIk ben Ronald Vonk, werkzaam als psychiater binnen Reinier van Arkel in ‘s-Hertogenbosch. Voorheen heb ik vele jaren het werken op de polikliniek voor volwassenen met een bipolaire stoornis gecombineerd met het werken op een acute opnameafdeling. Nu werk ik volledig binnen ons nieuwe ambulante Centrum voor Bipolaire Stoornissen voor zowel volwassenen als ouderen. Betrokkenheid bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en de begeleiding van hun naasten gedurende alle fasen van het leven zorgen voor mij voor een boeiende en inspirerende werkplek. Wetenschappelijk gezien ben ik vooral geïntrigeerd door erfelijke en omgevingsfactoren, welke ten grondslag liggen aan het ontstaan van de bipolaire stoornis. Begin 2016 heeft dit geleid tot een afgerond promotie onderzoek bij tweelingen met een bipolaire stoornis. Verspreiden van wetenschappelijke kennis en ervaring uit de praktijk zie ik als belangrijkste doelstelling van het KenBis. In mijn vrije tijd ben ik actief binnen de basketbalsport als penningmeester van de vereniging, als trainer-coach van een jeugdteam en het allerliefste als supporter bij de wedstrijden van mijn kinderen.

Dr. E. (Eline) Regeer

Mijn naam is Eline Regeer, ik woon in Utrecht, ben getrouwd en heb een zoon. Sinds de start van mijn opleiding tot psychiater bij Altrecht in 2001 ben ik betrokken bij de behandeling en zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis. Mijn eerste baan behelsde een combinatie van poliklinisch werk en onderzoek op het gebied van bipolaire stoornissen. Sinds die tijd is mijn interesse om te werken voor en met mensen met deze problematiek aangewakkerd. Tijdens de opleiding groeide het onderzoek uit tot een promotietraject wat in 2008 resulteerde in een proefschrift over de prevalentie, herkenning en behandeling van de bipolaire stoornis. Sindsdien ben ik als psychiater en onderzoeker werkzaam bij Altrecht Bipolair, een TOPGGz afdeling waar wij specialistische diagnostiek en ambulante behandeling bieden. Ik heb speciale belangstelling voor tijdige herkenning van de bipolaire stoornis en zet mij in voor verbetering van de diagnostiek. Daarnaast hou ik mij zich bezig met de verdere ontwikkeling van de psychosociale behandeling van de bipolaire stoornis. Ik streef er naar de dagelijkse behandelpraktijk met onderzoek te integreren om de effectiviteit van interventies te vergroten, het lange termijn beloop beter te kunnen voorspellen en positief te beïnvloeden, en meer zicht te krijgen op de psychologische mechanismen die een rol spelen bij de bipolaire stoornis. Al lange tijd ben ik met veel plezier actief in verschillende werkgroepen van het Kenniscentrum. Ik vind het belangrijk een stevig netwerk met elkaar te vormen om de zorg voor mensen met een bipolaire kwetsbaarheid op een hoog niveau te houden en waar nodig bij te dragen aan verbetering. Vanwege de lage prevalentie van de bipolaire stoornis is het belangrijk krachten te bundelen in een landelijk netwerk. De komende jaren zal een speerpunt zijn om specialistische zorg te combineren met generalistisch werken, waarbij het belangrijk is de positieve en effectieve aspecten van beide visies te integreren. Ik wil hier als bestuurslid graag een bijdrage aan leveren zonder de specifieke expertise over de bipolaire stoornis uit het oog te verliezen. In mijn vrije tijd maak ik graag een wandeling, loop ik een rondje hard, lees ik boek of maak ik een kledingstuk.

I. (Irma) Otto

irmaottoIk ben Irma Otto, getrouwd met Dolf Snel. Samen hebben wij twee kinderen, Hessel en Julie.

Twintig jaar geleden is er bij mij een bipolaire stoornis vastgesteld. Ik was net afgestudeerd aan de HBO-V, ging verhuizen, samenwonen en kreeg een baan als wijkverpleegkundige. Best veel allemaal. Al jaren was ik bekend met depressieve klachten (vanaf 12 jaar). Tijdens mijn behandeling met antidepressiva ontwikkelde ik hypomane klachten. Ik kreeg de diagnose Bipolair 2. Na bijna twee jaar therapie en ziektewet was ik weer zover hersteld dat ik weer kon re-integreren in mijn oude functie. En dat is heel goed gegaan. Ik ben daar nog steeds trots op.

Toen ik een aantal jaren stabiel was durfden we het aan om werk te maken van onze kinderwens. Op mijn 38ste kregen we onze zoon Hessel en ruim twee jaar later onze dochter Julie.

Onze zoon Hessel ontwikkelde al jong depressieve klachten en ontwikkelde tijdens zijn 12e jaar al een bipolaire stoornis (1 – rapid cycling). Hij is opgenomen geweest in Utrecht (UMC) en is daar nog steeds onder behandeling bij Manon Hillegers.

Een kind hebben met deze aandoening legt een enorme druk op het gezin en zeker op onze dochter. Hoe je het ook wendt of keert, de aandacht gaat bijna automatisch uit naar het zieke kind. Je hebt dit als ouder of partner pas laat in de gaten.

Sinds september 2015 ben ik bestuurslid bij KenBiS. Ik zit daar op persoonlijke titel, als ervaringsdeskundige, zelf met een bipolaire stoornis (2), en als moeder van mijn zoon met een bipolaire stoornis (1). Verder ben ik al ruim 22 jaar wijkverpleegkundige en kan vanuit mijn professie ook een bijdrage leveren.

Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om cliënten in soortgelijke situaties te kunnen ondersteunen in de weg van acceptatie en leren omgaan met deze aandoening. Ik wil ook laten zien dat er vele mogelijkheden zijn, en dat je kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn. Ik ben heel blij dat ik de stap gezet heb om bestuurslid te worden en heb er veel plezier in om samen te werken met de andere bestuursleden en aangesloten professionals.

P. (Peter) van Leeuwen, Msc

Ik ben Peter van Leeuwen en werk als verpleegkundig specialist bij Indigo in Dordrecht. Ik heb gewerkt als verpleegkundige op een opnameafdeling, daarna als SPV en nu als verpleegkundig specialist. Ik houd ik mij bij Indigo bezig met de zorg voor patiënten met chronische en recidiverende aandoeningen, dus ook met de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis.

Ik vind het belangrijk om de zorg voor de bipolaire patiënten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat ik investeer in het netwerk van de patiënt, mijn best doe om het zelfmanagement te ondersteunen en zoveel mogelijk probeer samen te beslissen.

Drs. E. (Elisabeth) Bakker

Ik ben Elisabeth Bakker, werkzaam geweest als ergotherapeut en orthopedagoog in de volwassen- en kinderrevalidatiegeneeskunde. Daarnaast heb ik 15 jaar een 1e lijns kinderpraktijk in Rotterdam gehad.
In het KenBiS bestuur vertegenwoordig ik de naastbetrokkenen. Onze zoon is ruim tien jaar geleden gediagnostiseerd met een bipolaire stoornis.
Ik ben lid van de Familieraad van de Parnassia groep, regio Rijnmond en vertegenwoordig daarin het zorgbedrijf PsyQ. Met mijn kennis en ervaring uit de somatische gezondheidszorg probeer ik een brug te slaan naar behandelaars toe. Naasten kunnen met praktische ondersteuning en kennis van de thuissituatie een verschil maken bij de herstelondersteunende zorg.

In mijn vrije tijd maken mijn man en ik al jaren reizen naar alle continenten. Wij genieten samen van de plaatselijke cultuur. Hij maakt portretfoto’s en ik verzamel textiele werkvormen. In het appartementengebouw met 40 eigenaren waar we nu een aantal jaren wonen, ben ik voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Het is een uitdaging de jaarlijkse ALV te leiden. Daarnaast heb ik me ingezet het hele gebouw levensloop bestendig te maken.

Dr. M.A. (Manja) Koenders

Ik ben Manja Koenders, GZ-psycholoog. Ik ben sinds 2010 als psycholoog werkzaam binnen de bipolaire patiëntenzorg. Eerst bij PsyQ Den Haag en vanaf 2014 op de bipolair polikliniek van PsyQ Rotterdam. Op dit moment werk ik bij PsyQ Leiden, op een algemene polikliniek. Daarnaast ben ik werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ik hou mij inmiddels zo’n 10 jaar bezig met onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen. Mijn specifieke focus ligt op psychologische mechanismen en behandeling van de bipolaire stoornis. Zowel binnen de universitaire opleiding klinische psychologie als binnen de postdoctorale GZ- en KP-opleiding geef ik onderwijs over de bipolaire stoornis. Ook hou ik verschillende lezingen en schrijf ik artikelen en boekhoofdstukken.

Een groot deel van mijn vrije tijd gaat nu even op aan de zorg voor mijn twee jonge kinderen. Daarnaast ga ik graag naar muziekfestivals, en hou ik van koken en eten met vrienden en familie.