De deelnemers

Hier vindt u de lijst van alle deelnemende instellingen aan KenBiS, met daarbij de namen van de participanten vanuit deze instellingen. Via de links komt u bij een introductie van de instelling.

Is uw instelling nog geen deelnemer, maar heeft u wel belangstelling? Kijk dan hier.

Altrecht

J.W. Renes (psychiater), mw. dr. E.J. Regeer (psychiater), mw. S. Demacker (Gz-psycholoog)
Website: www.altrecht.nl

Antes

dr. R. Hoekstra (psychiater), mw. H. van Gijssel (spv), mw. B. van Eeden (spv), mw. K. Vermaas (verpleegkundige)
Website: www.antesgroep.nl

Dimence

B. Geerling (verpleegkundig specialist GGZ), I. Hazemeijer (psychiater) en H. Verboom (verpleegkundig specialist GGZ)
Website: www.dimence.nl

GGnet

W.J. Derks (psychiater), mw. H. Schurink (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)
Website: www.ggnet.nl

GGZ Breburg

David Khasho (klinisch psycholoog), Sofie Desure (psychotherapeut) en Daan van Baar (psychiater)
Website: www.ggzbreburg.nl

GGzE

Lisette Rops, psychiater, programma coördinator, Marius Reijnen, verpleegkundig specialist GGZ
Website: www.ggze.nl

GGZ Friesland

Website: www.ggzfriesland.nl

GGZ inGeest

mw. H. Visser (psychiater), mw. dr. U. Klumpers (psychiater), prof. dr. R.W. Kupka (psychiater)
Website: www.ggzingeest.nl

GGZ Westelijk Noord Brabant

Anita Buijs-Suijkerbuick
Website: https://www.ggzwnb.nl/

GGZ Noord-Holland Noord

dr. P.F.J. Schulte (psychiater), drs. T. Peetoom (klinisch psycholoog)
Website: www.ggz-nhn.nl

Mediant GGZ

mw. M. van Bendegem (verpleegkundig specialist GGZ), B. Kelderman (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)
Website: www.mediant.nl

MUMC+

mw I. Thomissen
Website: www.mumc.nl

Plusminus

Website: www.plusminus.nl

Psychiatrische Afdeling Antonius Ziekenhuis

dhr W. van Gennip (psychiater) en mevrouw A. van Doorn (spv)
Website:http://www.mijnantonius.nl/1596/psychiatrie/

Pro Persona

M. Lochmann van Bennekom, psychiater
Website: www.propersona.nl

PsyQ Beverwijk, Rotterdam, Zaandam en Den Haag

mw. E. Boere (psychiater) en mw M. van den Burch (VS GGZ)
Website: www.psyq.nl

Reinier van Arkel

dr. R. Vonk (psychiater) en prof.dr. K.P. Grootens (psychiater)
Website: www.reiniervanarkel.nl

Rivierduinen

mw. dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein (psychiater), dr. M. de Leeuw, psychiater
Website: www.rivierduinen.nl

Trimbos

D. van Duin
Website: www.trimbos.nl

UMCG

dr. B. Haarman (psychiater), C. van der Gaag (psychiater)
Website: www.umcg.nl

UMCU

J. van Driesum (verpleegkundig specialist GGz), dr. A. Dols (psychiater)
Website: www.umcu.nl

Vincent van Gogh

K. ter Horst (psychiater) en I. Claassen (GGZ VS)
Website: www.vvgi.nl