Deelnemer worden

Word deelnemer en help mee aan betere zorg!

Wilt u als instelling in de geestelijke gezondheidszorg actief meehelpen aan betere zorg voor mensen met een bipolaire stoornis? Doe dan mee en word deelnemer aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Deelnemers dragen bij aan de doelstellingen van KenBiS. Als deelnemer speelt u een actieve rol in de verbetering van behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. Daarnaast draagt u bij aan het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de aandoening. Verder doet u aan wetenschappelijk onderzoek over de aandoening of participeert u daarin.

Investering en de voordelen

De deelnemers aan het kennisnetwerk ondersteunen KenBiS financieel en/of organisatorisch. De jaarlijkse bijdrage is voor een deelnemende instelling € 4.900,-, voor een aspirant deelnemer € 2.450,- . U krijgt hiervoor een korting op de masterclass en andere KenBiS-scholingen. Wanneer uw instelling life chart boekjes nodig heeft, zijn per jaar de eerste 100 boekjes gratis. Verder plukt u de vruchten van een solide, ondersteunend en inspirerend landelijk netwerk van kennisdelende expertiseafdelingen. Ook houdt u via KenBiS een gestructureerd en hecht contact met de vereniging voor patiënten en betrokkenen, plusminus, als belangrijke partner van KenBiS. Uiteindelijk is uw deelname in het voordeel van de mensen om wie het allemaal gaat: de patiënten en betrokkenen.

In de informatiefolder van KenBiS leest u alles over de voordelen van het deelnemerschap aan KenBiS.

De criteria voor deelnemen

Daarnaast geldt een aantal criteria voor deelname.

  • Deelnemers bieden op afdelingsniveau gespecialiseerde zorg aan patiënten met bipolaire stoornissen volgens de meest actuele richtlijnen of hebben de gespecialiseerde kennis en zorg geborgd in de generalistisch werkende teams. Zij bieden deze zorg aan patiënten van binnen de eigen regio en in sommige gevallen ook aan patiënten van buiten de eigen regio.
  • Zij verzorgen consultatie aan professionals, bijvoorbeeld aan huisartsen of psychologen werkzaam in een eerstelijnspraktijk.
  • Zij verzorgen second opinions bij patiënten met bipolaire stoornissen binnen de eigen instelling of regio en mogelijk ook buiten de eigen instelling of regio.
  • Zij participeren in opleiding, na- en bijscholing over bipolaire stoornissen aan professionals en in de voorlichting aan patiënten en betrokkenen.
  • Zij spelen een actieve rol in het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, of participeren in onderzoek van collega instellingen.

De eerste twee jaar bent u aspirant-deelnemer. In die periode bekijken we samen hoe we u kunnen helpen aan de criteria te voldoen, ten gunste van uw patiënten en de betrokkenen. Na twee jaar volgt een visitatie, waarbij we samen evalueren met het oog op een eventueel vervolg op uw deelname.

Wat biedt KenBiS praktisch?

Alle deelnemende instellingen zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad, die viermaal per jaar bijeen komt. De vertegenwoordiger is een psychiater, verpleegkundige of psycholoog die een sleutelrol speelt op de expertiseafdeling. Tijdens deze dagen wisselen bestuur en deelnemers informatie uit over ontwikkelingen rond het kenniscentrum en wordt kennis gedeeld in een speciale klinisch-wetenschappelijke bijeenkomst.

Hier vindt u de instellingen die al deelnemer zijn.

Hoe aanmelden voor deelname?

Bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op met de voorzitter, dr. E. (Eline) Regeer of de manager van het bureau, Tanja Dijk (info@kenbis.nl). U kunt bij hen terecht met uw vragen en om een afspraak te maken. Wij bekijken dan samen hoe een expertiseafdeling bipolaire stoornissen te organiseren. We zien uit naar uw reactie!