Masterclass Bipolaire Stoornissen

Het maximaal aantal deelnemers voor de masterclass 2024 is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De multidisciplinaire behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt deze masterclass jaarlijks plaats.

Voor wie?
De masterclass is primair bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam bij een GGZ-instelling en specifiek voor hen die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op een poli waar zij mensen met een bipolaire stoornis behandelen. Ook psychologen en ervaringsdeskundigen zijn welkom om deel te nemen.
In deze basiscursus krijgen professionals die die zich willen specialiseren in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen les van docenten met jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis.

Doel
De masterclass heeft meerdere doelen: het vergroten van specialistische kennis en kunde over het behandelen en begeleiden van patiënten met een bipolaire stoornis, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking, het opzetten van intervisie en het standaardiseren van zorg.

Programma
In de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene inleiding in de bipolaire stoornis
 • Psychiatrische en verpleegkundige diagnostiek
 • Verpleegkundige interventies en zelfmanagement strategieën
 • Psycho-educatie
 • Medicamenteuze behandeling en begeleiding
 • Compliance (therapietrouw)
 • Psychologische- en psychotherapeutische behandelingen
 • Cognitieve klachten bij de bipolaire stoornis
 • Erfelijkheid
 • Kinderwens en zwangerschap
 • Kinderen en adolescenten
 • Ouderen
 • Psychiatrische en somatische comorbiditeit
 • Suïcide(preventie)
 • Zorgstandaard en multidisciplinaire richtlijn
 • Het perspectief van patiënten en hun naasten

Tijdens de masterclass komt de inhoud onder andere via casussen en intervisie aan de orde.

Opzet van de masterclass
De vijfdaagse masterclass bestaat uit drie cursusblokken. De eerste twee blokken zijn twee aaneengesloten dagen inclusief overnachting. Na ieder blok vindt een evaluatie plaats.

De docenten van de masterclass zijn professionals die met beide benen in de praktijk staan. Zij delen de eigen kennis en nodigen iedere deelnemer uit hetzelfde te doen. Er wordt voor de masterclass accreditatie aangevraagd bij de V&VN en de VSR.

Praktische informatie en aanmelden

De masterclass vindt in 2024 plaats op
Blok 1: dinsdag 17 en woensdag 18 september (met overnachting)
Blok 2: maandag 14 en dinsdag 15 oktober (met overnachting)
Blok 3: woensdag 13 november

De masterclass vindt plaats bij Van der Valk – De Bilt Utrecht.

Kosten voor deelname
€ 1.300,- voor professionals werkzaam bij een deelnemende instelling aan KenBiS
€ 2.400,- voor professionals werkzaam bij een instelling niet aangesloten bij KenBiS
De deelnamekosten zijn inclusief overnachtingen, ontbijt, lunch en diner (op de dagen met aansluitend een overnachting) en het handboek bipolaire stoornissen.

Het maximaal aantal deelnemers voor de masterclass is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Er kunnen maximaal 25 professionals deelnemen aan de Masterclass Bipolaire Stoornissen. Inschrijving gaat in volgorde van aanmelding en is definitief nadat een bevestiging van ontvangst van het aanmeldformulier gestuurd is door het bureau van KenBiS.

Het is niet mogelijk tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan de Masterclass wanneer deelnemer besluit om niet te overnachten bij van der Valk – De Bilt Utrecht.

Voorwaarden annuleren
Heb je je aangemeld maar kun je onverhoopt niet deelnemen? Dan geldt het volgende:

Tot 2 maanden voor de eerste lesdag: de kosten worden niet in rekening gebracht
Tot 1 maand voor de eerste lesdag: je betaalt 50% van de deelnamekosten.
Meld je je later af? Dan brengen we de volledige kosten in rekening.

Bovenstaande is niet van toepassing als een collega in jouw plaats deel gaat nemen.