Masterclass Bipolaire Stoornissen

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en ervaringsdeskundigen werkzaam bij een GGZ-instelling, specifiek voor hen die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op een poli waar zij mensen met een bipolaire stoornis behandelen.
In deze basiscursus krijgen professionals die die zich willen specialiseren in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen les van docenten met jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis.

Doel
De masterclass heeft meerdere doelen: het vergroten van specialistische kennis en kunde over het behandelen en verplegen van patiënten met een bipolaire stoornis, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking, het opzetten van intervisie en het standaardiseren van verpleegkundige zorg.

Programma
In de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Psychiatrische en verpleegkundige diagnostiek
 • Medicamenteuze behandeling en begeleiding
 • Compliance (therapietrouw)
 • Verpleegkundige interventies
 • Cognitieve klachten bij de bipolaire stoornis
 • Psychologische- en psychotherapeutische behandelingen
 • Meten is weten: de meest gangbare meetinstrumenten
 • Zorgstandaard en richtlijn bipolaire stoornissen
 • Comorbiditeit zoals middelenmisbruik, angst- en persoonlijkheidsstoornissen en somatische comorbiditeit
 • Psychiatrie en zwangerschap: kinderwens, effecten van medicatie op de vrucht, borstvoeding
 • Verpleegkundige zelfmanagementstrategieën
 • Psycho-educatie bipolaire stoornissen
 • Arbeidsgerelateerde vraagstukken (ziektewet, UWV, regelgeving)
 • De bipolaire stoornis vanuit het perspectief van de patiënten en hun naasten
 • Het klinisch pad als hulpmiddel ter verbetering van de zorg

Tijdens de masterclass komt de inhoud onder andere via casussen en intervisie aan de orde.

Opzet van de masterclass
De vijfdaagse masterclass bestaat uit drie cursusblokken. De eerste twee blokken zijn twee aaneengesloten dagen inclusief overnachting. Na ieder blok vindt een evaluatie plaats.

De docenten van de masterclass zijn professionals die met beide benen in de praktijk staan. Zij delen de eigen kennis en nodigen iedere deelnemer uit hetzelfde te doen. Er wordt voor de masterclass accreditatie aangevraagd bij de V&VN en de VSR.

Praktische informatie en aanmelden

De masterclass vindt in 2023 plaats op
Blok 1: maandag 11 en dinsdag 12 september (met overnachting)
Blok 2: dinsdag 10 en woensdag 11 oktober (met overnachting)
Blok 3: woensdag 15 november

De masterclass vindt plaats bij Buitenplaats de Bergse Bossen in Driebergen.

Kosten voor deelname
€ 1.100,- voor professionals werkzaam bij een deelnemende instelling aan KenBiS
€ 2.200,- voor professionals werkzaam bij een instelling niet aangesloten bij KenBiS
De deelnamekosten zijn inclusief overnachtingen, ontbijt, lunch en diner (op de dagen met aansluitend een overnachting) en het  handboek bipolaire stoornissen.

Aanmelden voor de masterclass 2023 is niet meer mogelijk.

Er kunnen maximaal 25 professionals deelnemen aan de Masterclass Bipolaire Stoornissen. Inschrijving gaat in volgorde van aanmelding en is definitief nadat een bevestiging van ontvangst van het aanmeldformulier gestuurd is door het bureau van KenBiS.