Lithium tijdens de Ramadan

Bron: Delta Mania, website met nieuws en wetenswaardigheden over de bipolaire stoornis onder redactie van dr. Rocco Hoekstra, psychiater

Niet veel is onderzocht over de invloed van het vasten tijdens de Ramadan op het beloop van de bipolaire stoornis en specifiek op het gebruik van lithium.

Onderzoekers uit India vonden dat de lithiumspiegel niet veel verschilden tussen mensen die vasten en mensen die dat niet doen. In de praktijk zien wij er ook weinig problemen van.

Wel is de nachtrust van groot belang. Gevonden is dat mensen die vasten iets vaker terugvielen in een manie of depressie. Zij gingen laat in de avond slapen en dronken ook meer koffie. Dat is niet bevorderlijk voor de nachtrust en dat leek een belangrijke factor.

Mensen met een bipolaire stoornis die vanwege de Ramadan vasten, zouden dus extra moeten opletten dat zij wel aan voldoende slaap komen. Dat lijkt mij zeker belangrijk nu de Ramadan in de zomertijd valt.