Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 6 oktober in Zeist

Op 6 oktober 2020 organiseert Benecke voor de 16e keer het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen, ditmaal corona-proof in Hotel Theater Figi in Zeist.

Tien sprekers, met een zeer diverse achtergrond, informeren u over de laatste stand van zaken in de behandeling van bipolaire stoornissen, en over innovatieve interventies zoals die op dit moment in ons land worden onderzocht. Van neurobiologie tot psychotherapie, van zelfmanagement tot het behandelen van acuut manische patiënten in de kliniek. En een overzicht over de hoogtepunten in de wetenschappelijke publicaties van het afgelopen jaar. Ook wordt aandacht besteed aan een van de belangrijke knelpunten die onze patiënten ervaren: hoe open ben ik over mijn diagnose bipolaire stoornis, en dan met name ook in de werksituatie. Dit heikele thema wordt zowel vanuit eerste hand belicht, als vanuit een wetenschappelijk perspectief. En wat hebben gespecialiseerde afdelingen extra te bieden in de opleiding van psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten, bezien vanuit het hedendaags opleidingsportfolio?

Inschrijven kan via de website van Benecke.