Psycho-educatiecursus

De werkgroep psychotherapie van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) heeft in nauw overleg met plusminus een psycho-educatiecursus ontwikkeld voor patiënten en betrokkenen. Deze cursus is verkrijgbaar via KenBiS. Tevens worden er train de trainer cursussen georganiseerd.

Handleiding online aanbieden PE cursus
In verband met de geldende beperkingen om de verspreiding van het corona-virus in te dammen heeft de werkgroep psychotherapie een handreiking geschreven voor het online aanbieden van de psycho-educatiecursus. De handreiking en de uitleg per sessie is hier te vinden.

Bestellen van materialen voor de PE cursus
Er zijn 2 verschillende pakketten te bestellen:
Een volledig pakket met daarin 2 handboeken voor de cursusleiders, 16 werkboeken voor de deelnemers en een USB met powerpointpresentaties ter ondersteuning bij de bijeenkomsten. Verder is er een pakket te bestellen met alleen 16 werkboeken voor deelnemers.

De prijzen voor de materialen voor de psycho-educatiecursus zijn per januari 2023 gewijzigd in verband met de stijgende productiekosten.

De prijzen voor de pakketten (exclusief verzendkosten) zijn als volgt vastgesteld:
€ 210,- voor een volledig pakket voor aan KenBiS deelnemende instellingen
€ 240,- voor een volledig pakket voor niet-deelnemende instellingen

€ 150,- voor pakket met alleen cursusboeken voor aan KenBiS deelnemende instellingen
€ 170,- voor pakket met alleen cursusboeken voor niet-deelnemende instellingen

De prijzen voor de losse handboeken voor de cursusleider (exclusief verzendkosten) zijn als volgt vastgesteld:

€ 30,- voor een handboek cursusleider voor aan KenBiS deelnemende instellingen
€ 35,- voor een handboek cursusleider voor niet-deelnemende instellingen

  • Vul het aantal in
  • Vul het aantal in
  • Vul het aantal in (maximum van 5)