Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen

Eind 2017 is de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen geautoriseerd. Deze standaard is, samen met alle andere beschikbare kwaliteitsstandaarden, bereikbaar via een database met slimme zoekfunctie die onderlinge verbanden openlegd. U vindt de database via https://www.ggzstandaarden.nl/.

Van elke zorgstandaard zijn samenvattingskaarten gemaakt. Klik hier voor de samenvattingskaart van de zorgstandaard bipolaire stoornissen.

Achtergrond Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen
Bipolaire stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen, waarbij depressieve, manische, hypomanische en gemengde episoden optreden, afgewisseld met symptoomvrije perioden. Deze aandoeningen ontstaan vaak in de adolescentie en jongvolwassenheid en kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven. De Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen (maart 2015) bevat veel kennis en aanbevelingen over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding.

Het verschil tussen een richtlijn en een zorgstandaard is dat een zorgstandaard meer is geschreven vanuit het perspectief van de patiënt. Daarom is er parallel aan de werkgroep ook een achterbanraadpleging onder Plusminus-leden georganiseerd. De Richtlijn en Zorgstandaard zullen elkaar dus aanvullen. Vroege c.q. tijdige herkenning was niet een specifieke focus van de Multidisciplinaire Richtlijn. Daarom is bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard over dit onderwerp aanvullende wetenschappelijke evidentie gezocht en zijn mede op basis van klinische inzichten aanbevelingen geformuleerd over risicogroepen en tijdige herkenning van een bipolaire stemmingsstoornis.

De Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen is aangevraagd door KenBiS en NVvP. Het doel van dit project was om, voortbouwend op de recent ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Daarnaast beoogde het project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel was ook om coherentie en afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken. De ontwikkeling van de Zorgstandaard werd uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in samenwerking met het Trimbos Instituut. De werkgroep bestond uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, en ervaringsdeskundigen vanuit de vereniging van en voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten plusminus.